Arne Moksnes: Videre politisk samarbeid, kommuneøkonomi og hvem er det som styrer etter en ansvarlig økonomisk politikk i Gran kommune

Av