Svein Olav Karlsen: Ole Gulbrand Rudsengens innlegg om betongfabrikk på Roa

Av