Bibliotekets venner: Hvordan blir framtida for biblioteket i Lunner?

Av
DEL

Meninger
Framtida for biblioteket i Lunner framstår som faltor usikker. Filialen på Harestua skal legges ned i vår, men når? Biblioteket på Roa skal flyttes over i midlertidige lokaler, men for hvor lenge? Og alternativet med bokbuss til Harestua, forhåpentlig som en midlertidig løsning. Når får vi svaret på dette?

Bibliotekets brukere og ansatte må akseptere en vanskelig overgangsperiode med trange og altfor små lokaler, men folkebiblioteket må ikke ble et stebarn når kommunens langsiktige planer skal legges.
Vi ber våre politikere straks gå i gang med planlegging av et nytt varig folkebibliotek som oppfyller lovens intensjon.

Det er viktig at politikerne ikke glemmer folkebibliotekets betydning for kulturlivet generelt og i utviklingen av skole- og barnehagebarnas leseglede og muligheter for kulturopplevelser. I vår kommune betyr biblioteket også svært mye i arbeidet med å integrere flyktninger og andre innvandrere både språklig og kulturelt.
Som møtested for kommunens innbyggere og arena for utvikling av demokratiet lokalt vil et moderne bibliotek bety mye.

Vår oppfordring er klar og sterk: Start planlegginga av et nytt moderne bibliotek nå!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags