Ole-Christopher Lyngstad: Hva skjer med fiber-utbyggingen?

Av