Øyvind Kvernvold Myhre (GBL): Kommentarer til ordførerens budsjettforslag

Øyvind Kvernvold Myhre.

Øyvind Kvernvold Myhre. Foto:

Av
DEL

MeningerFormannskapet i Gran har vedtatt å sende ordførerens forslag til budsjett og økonomiplan ut på høring. Det krever noen kommentarer..

Det ligger flere gode hensikter bak forslaget. Disse ville komme bedre fram hvis dokumentet hadde gått gjennom en grundig språkvask. Dette er tungt stoff uansett hvordan det serveres. Men en blir alltid mer velvillig innstilt overfor en tekst hvis en får inntrykk av at den er skrevet med en viss omtanke for leseren.

Hvis en klarer å trenge gjennom mange lange og klumpete formuleringer, står det mye her som Bygdelista kan si seg enig i. Det kommer klart fram at kommunen er i ferd med å låne seg opp til et nivå langt over det nivået fylkesmannen anbefaler som øvre grense. Ordføreren skriver at lånenivået må begrenses ved streng prioritering, men forslaget viser ingen forsøk på slik prioritering. Dermed blir renter og avdrag stadig mer tyngende. Men det hjelper ikke å ha fine, nye bygninger og anlegg hvis en ikke får råd til å bruke dem.

LES OGSÅ:

Ordføreren prøver å skaffe seg litt økonomisk pusterom ved å doble eiendomsskatten i 2020, og mer enn tredoble den i 2021. Det er en dårlig idé. Dette er og blir en usosial skatt på bolig, og for en minstepensjonist som sitter med et stort, gammelt hus kan boligskatten etter dette forslaget komme opp i flere tusen kroner. Høg eiendomsskatt virker heller ikke som en magnet på familier som tenker på å flytte til Gran, eller på bedrifter som vurderer å etablere seg her. Og vi trenger både flere tilflyttere og flere bedrifter.

Noen formuleringer fortjener kritikk ikke bare for formen, men også for innholdet. Under «Ordførerens prioriteringer» står det at det er nødvendig å redusere bemanningen: «Dette er innarbeidet med 4 mill i 2022 og 6,5 mill i 2023, som tilsvarer 6,7 og 10,8 årsverk. Reduksjonen i årsverk må tas ut ved naturlig avgang og eventuelle oppsigelser», skriver ordføreren. Men hvis Gran kommune fortsatt skal framstå som en god arbeidsgiver, må de ansatte vite at de har ansettelsestrygghet. Det betyr at oppsigelser er noe vi ikke engang tenker på før alt annet er prøvd. Da er det oppsiktsvekkende at en ordfører fra Arbeiderpartiet omtaler oppsigelser som et aktuelt innsparingsmiddel. Hun bør uttrykke seg på en annen måte når forslaget legges fram i kommunestyret.

Det er bra at ordføreren vil sette konkrete mål for virksomhetene i 2020. Mange av måltallene har hun overtatt fra Bygdelista. Men hun sliter fortsatt med å skille mellom mål og aktiviteter. For eksempel: Å «Jobbe for lavest mulig sykefravær» er en aktivitet, ikke et mål. At fraværet ikke skal overstige 8 %, derimot, er et mål. Det er konkret, og når året er omme kan det fastslås om målet er nådd eller ikke. Og kommunestyret, ordføreren, rådmannen og organisasjonen bør bedømmes ut fra hva de faktisk får til, ikke etter hvilke tiltak og aktiviteter de har satt i gang i håp om å få til noe.

Men under «Mål for 2020» står det stort sett målbare størrelser. Det er bra. Det ville ha vært enda bedre hvis de forskjellige målene var prioritert, men det er de ikke. Dermed framstår det som like viktig at det blir gjennomført 3 digitaliseringstiltak som at fraværet i hele organisasjonen ikke overstiger 8 %. Kan det det virkelig være ordførerens oppfatning?

Så er det noen mål en må ta sterk avstand fra. Under «Familie og velferd», på området «Økt deltakelse i arbeidslivet», står det: «Andel som mottar økonomisk sosialhjelp: Under 1,5 %. Andel langtidsmottakere med økonomisk sosialhjelp som viktigste livsopphold: Under 0,5 %. Andel unge som har mottatt økonomisk sosialhjelp: Under 1,5 %.» Og så videre. Det er bra at det kommer klart fram at Nav skal hjelpe folk med å komme i arbeid. Men det må IKKE være et mål å holde utbetalingene nede hvis folk faktisk trenger hjelp. Nav har alt for ofte framstått som en formynder som prøver å begrense folks rettigheter, i stedet for å hjelpe. Men Nav skal være der for å hjelpe når det trengs, ikke for å nekte hjelp enten det trengs eller ikke.

Så dokumentet kan forbedres. Jeg har lite håp om at det blir gjort noe med den usosiale boligskatten, men språket og en del formuleringer bør det være fullt mulig å gjøre noe med.

Ap har en historie i Gran som gjør at de lett kan gli tilbake i gamle dagers maktarroganse. Det har vi alt sett noen tendenser til. Men hvis ambisjonen er å komme fram til vedtak som er til det beste for alle innbyggere i Gran, gjør partiet klokt i å høre på gode råd fra opposisjonen også.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags