Opplandstrafikk ser positivt på engasjement og fokus på vårt rutetilbud.

Vurderingen av rute 153 Brandbu-Oslo, «pendlerbussen», ble gjort for et år tilbake. Trafikkutviklingen i perioden fra 2009 til 2016 ble lagt til grunn. I denne perioden forsvant mer enn hver tredje passasjer fra «pendlerbussen» sine avganger.

Vi ser av vår passasjerstatistikk at nedgangen i antall reisende flatet nesten ut i 2015–2016. Og at våre passasjertall i 2017 sammenlignet med 2016 viser en økning i antall reisende, men likevel langt unna å være tilbake på nivået for 6–8 år siden.

Positiv utvikling i passasjertall i 2017 og stort engasjement blant våre passasjerer, samt potensielt nye reisende, gjør at vi vil gjøre en ny vurdering. Vi må se om den positive utviklingen i antall reisende fortsetter inn i det nye året. I første omgang vil Opplandstrafikk vurdere å kjøre en avgang Brandbu-Oslo om morgenen med retur på ettermiddagen. I tillegg kommer avgangene fra Dokka. Beslutningen vil bli tatt i løpet av mars 2018.

LES OGSÅ: Visste du at det går en pendlerbuss til Oslo?

Det er også etterspurt bedre markedsføring. Det har vært gjort relativt mye sett i forhold til andre ruter. Opplandstrafikk har kjørt to større kampanjer om tilbudet, baksiden på busser har hatt reklame for tilbudet og det er gjort generell markedsføring av Opplandstrafikks rutetilbudet på Hadeland. I tillegg ligger alle informasjon om reiseplanlegging tilgjengelig på nett og mobil, samt at vi har trykt egen strekningstabell for ruta.

LES OGSÅ: Ikke ta fra oss bussen vår!

Vi vil få takke for engasjementet og den positive omtalen av bussen som reisealternativ og ønsker god jul til dagens og nye kunder.