Til kommunestyrene i Gran og Lunner som i vår skal behandle sak om finansiering av ny riksveg 4.

Øståsen Skiløyper (Ø.S.) er en sammenslutning av 8 idrettslag. Vi preparerer et over 200 km løypenett på Øståsen og på Lygna Skisenter.

På årsmøtet i Ø.S. 28/4-16 ble følgende uttalelse enstemmig vedtatt:

1: Bomstasjon Lygna Sør som følge av RV4 oppgradering Jaren-Amundrud vil ha en negativ virkning på friluftsliv, skiaktiviteter og frivillig arbeid på Lygna.

Vi støtter det enstemmige vedtaket i Gran Idrettsråd (som representerer 3243 medlemmer) fra mars 2015: ”Det er svært uheldig med bom ved Lygna Sør. Dette med bakgrunn i et folkehelseperspektiv og et sterkt ønske om at Hadelands befolkning skal være fysisk aktive”.

2: Det er fra Statens Vegvesen foreslått lik takst på bomstasjonene Lygna Sør og kommunegrense Lunner/Gran. Dersom det vedtas to bomstasjoner på ny RV4, oppfordrer vi kommunestyrene til å vedta en fordeling med max 20 prosent av samlet takst på Lygna. Dette vil også samsvare bedre med anleggskostnadene på de aktuelle strekningene.

3: Vi ber om at kommunestyrene går inn for at oppgradering av RV4 på begge sider av Lygnasæter planlegges så snart som mulig, og at bomstasjonen Lygna Sør flyttes til nord for avkjøringen til Lygna Skisenter.