Ønske om å samle aktører som jobber med næringsutvikling

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Onsdag kveld var det debatt om framtidens næringsliv på Hadeland. Gran Bibliotek i samarbeid med Hadelandshagen arrangerte, og regionkoordinator, Sigmund Hagen var debattleder.

Direktøren i Innovasjon Norge Innlandet, Christian Hedløv Engh, innledet debatten. Hva skal vi leve av i framtiden, var hans store spørsmål.

I panelet satt lokalpolitikere som for anledningen ble utfordret av Sigmund Hagen til å representere hele Hadelandsregionen, og tenke tverrpolitisk med hensyn til en framtidig vekst av arbeidsplasser på Hadeland.

– Det har kommet en bestilling fra verden, framholdt Engh, på bærekraftige målsettinger og det norske næringslivet kan komme med løsningene og ta posisjon på verdensmarkedet.

Innovasjon Norge har definert flere områder hvor Norge og Innlandet kan løfte fram sin kompetanse. Reiseliv og bioøkonomi ble pekt på som de store mulighetsrommene på Hadeland.

Morten Hagen (GBL), Ulf Rogneby (V), Randi Eek Thorsen (Ap) og Dag Nicolaisen (Rødt) satt i panelet på næringslivsdebatten.

Morten Hagen (GBL), Ulf Rogneby (V), Randi Eek Thorsen (Ap) og Dag Nicolaisen (Rødt) satt i panelet på næringslivsdebatten.

Hadeland kan naturligvis jobbe med de andre satsingsområdene i drømmeløftet, som med unntak av havområdet alle er viktig for regionen. Ren energi, helse og velferd og smarte samfunn, er alle elementer i samfunnsutviklingen med næringspotensial også på Hadeland, men Engh understreker viktigheten av at Hadeland velger hva regionen ønsker å satse på, og med det underbygge det vi er gode på.

Dag Nicolaisen fra Rødt åpnet med at det går an å tilhøre ytterste venstre, og samtidig arbeide for næringsvekst og utvikling. Han ville oppfordre næringslivet selv til å komme med initiativ, og fortalte om flere gode eksempler på motorer i næringslivet lokalt. Han understreket at det offentlige må tilrettelegge, ellers stopper utviklingen opp.

Arbeiderpartiets Randi Eek Thorsen framhevet i enda større grad ansvaret det offentlige har for å bygge infrastruktur, gode serviceorganer og samarbeidende institusjoner som skaper grunnlag for næringsinitiativ. Som gründer har hun selv opplevd hvor tungt det er å skape sin egen arbeidsplass, og etter innspill fra salen ble det oppfordret til å heie på hverandre, og samarbeide med dem som er konkurrentene for å løfte hverandre fram.

Hadeland har mange entreprenører og regionen florerer av småskalaprodusenter og gründere. Med tanke på næringsdrevet befolkningsvekst utfordret Engh på hvem det er man ønsker trekke til Hadeland.

Det ble pekt på at det drives mye innovasjon og verdiskapning hos småskalaprodusentene. Ifølge direktøren i Innovasjon Norge Innlandet er det ikke utenkelig at småskala-produsenter – enten ved å kople seg på eksisterende nettverk og danne nye klynger eller ved å tilknytte seg større verdensmarkeder – kan vokse. De kan på den måten bli store hvor som helst, også på Hadeland.

Fra panelet kom det innspill ved Morten Hagen fra Bygdelista om at menneskene som finner Hadeland attraktivt er flere segmenter i ett.

– Vi må selge det vi er gode på, og det er kortreist mat som gjør denne regionen attraktiv for alle som bor her og vil flytte hit, sa Hagen.

Fra salen kom det innspill om at timing og ikke minst samhandling mellom det offentlige er viktig. Venstres Ulf Rogneby trakk fram viktigheten av et løsningsorientert virkemiddelapparat med kort responstid.

– Slik kan krefter som har skapt sin egen arbeidsplass, skape en til og en til sa Rogneby, og fikk støtte fra salen med eksempler på gode, og dårlige, dialoger med den kommunale administrasjonen. Dialogen er viktig for å skape grobunn for gründerskap og et levende start-up-miljø som igjen vil tiltrekke seg mer kompetanse.

Det var bred enighet om at grunnmuren for framtidig næringsutvikling på Hadeland er god stedsutvikling med gode sentrum med mangfold og valgmuligheter for et godt liv nær naturen og nær Oslo.

Debatten tok flere sidespor i forhold til næringsutvikling og hva som skal til for å stimulere til dette. Gjøvikbanen og RV4, bredbåndstilknytning og regiontilhørighet ble nevnt.

Hadeland som sørspissen av Oppland, i skyggen av Oslo og ved utgangen til verden må spørre seg selv hva vi skal satse på, og hvordan regionen kan samle seg om dette.

Regionkoordinator Hagen benyttet anledningen til å vise fram oppslaget i onsdagens GD om sammenslåing av organer for regional utvikling og antydet at det også i Hadelandsregionen er ønske om og klima for samarbeid mellom næringshagen, regionkontoret, kommunenes samfunns- og næringsutviklere og næringslivet.

Mange hadde mye på hjertet, og tidsramma for møtet ble sprengt. Arrangørene slår fast at det trengs flere slike møter.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags