Forsvaret svarer Rødt: Påstandene om stasjonen på Eggemoen er feil!

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

DebattDen 8. oktober ble det arrangert et i møte i regi av Rødt Ringerike og Rødt Hadeland.

Temaet var «lyttestasjonen på Eggemoen».

I et etterfølgende innlegg i avisene Ringerikes Blad og Hadeland refereres fra møtet. Innlegget inneholder en rekke påstander og faktafeil. Etterretningstjenesten har behov for gi et mer korrekt bilde av virksomheten på stasjonen.

Forsvarets stasjon Ringerike er i dag offentlig kjent og omtalt. På E-tjenestens hjemmeside på internett (forsvaret.no) framgår det åpent at stasjonen driver innsamling mot utvalgte satellitter i verdensrommet. Stasjonen bidrar med viktig informasjon til støtte for E-tjenestens mange lovpålagte oppdrag. Herunder kommer etterretningsstøtte i internasjonale militære operasjoner der Norge deltar. Dette betyr bedre beskyttelse av norske og allierte militære styrker og økt evne til å løse det oppdraget styrken er gitt. Det er utvilsomt slik at dette har bidratt til å redde norske, allierte og lokale innbyggeres liv.

Stasjonen har også gitt og gir viktig informasjon om trusler fra internasjonal terrorisme. Som et illustrerende eksempel vil vi trekke fram at i forbindelse med terrorangrepet mot Statoil i In Amenas 2013 bidro stasjonen på Ringerike til å redde liv, og ga norske myndigheter en mulighet for å forstå og håndtere situasjonen.

En påstand som dukker opp med jevne mellomrom, er at USA har den reelle kontrollen av stasjonene til Etterretningstjenesten. Det er feil!

All innsamling og behandling av informasjon utføres av E-tjenestens personell og er utelukkende under norsk kontroll. Innsamling av informasjon og deling av denne gjennomføres fullt ut innenfor rammen av Etterretningstjenesten rettsgrunnlag og samfunnsoppdrag. Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) har siden stasjonen ble etablert gjennomført periodiske og inngående kontroller med virksomheten på stasjonen. EOS-utvalget kontrollerer også deling av data med utenlandske samarbeidende tjeneste.

Deling av data skjer kun etter en konkret vurdering. Det er således full nasjonal kontroll med hva som deles, og det deles kun data når det anses å være i norsk interesse. Delingen skjer kun for etterretningsformål; bruk til andre formål krever samtykke fra E-tjenesten. Deling skjer bare når utlevering anses nødvendig og forholdsmessig.

Det er verken i strid med folkeretten eller norsk lov at data som deles innenfor et etablert etterretningssamarbeid kan inngå som en del av mottakers samlede informasjonsgrunnlag for gjennomføring av militære operasjoner. Dette er rettslig uproblematisk, så lenge operasjonene gjennomføres innenfor rammen av krigens folkerett og folkeretten for øvrig.

Etterretningstjenesten er underlagt et regelverk som tilsier at det aldri skal deles opplysninger dersom det ut fra omstendighetene er en reell risiko for at delingen vil medføre at personer blir utsatt for brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Etterretningstjenestens regulering av sistnevnte er for øvrig offentliggjort på forsvarets hjemmeside.

En annen påstand som framsettes er at etableringen av og driften stasjonene ikke er underlagt politiske beslutningsprosesser og kontroll. Det er feil!

Etableringen og utviklingen av virksomheten i Etterretningstjenesten, herunder stasjonene, er godkjent av flere regjeringer og Stortinget har godkjent de årlige budsjetter som har gjort og gjør det mulig å etablere og drifte tjenesten.

LES OGSÅ: Legg ned e-tjenestebasen på Eggemoen!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags