En stor takk til Husbanken

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Onsdag fulgte jeg kommunestyremøtet i Gran på kommune-TV. Under orienteringssaker redegjorde rådmannen for et brev fra Husbanken (HB). I brevet sto det at de ikke ville gi investeringstilskudd til den siste etasjen med omsorgsplasser fordi det blir for stort, men rådmannen hevdet hele prosjektet på Sagatangen ble for stort. Det kan ikke stemme. Jeg opplever det mer som et strategisk svar for å slippe unna kritikernes ønske om flere sykehjemsplasser.

LES OGSÅ: Sagatangen-prosjektet: Risikerer å miste statstilskudd for 18 omsorgsboliger

Det er vel kjent at Husbanken ikke ønsker å blande omsorgsboliger og sykehjem. De vil at omsorgsboligene skal integreres i andre boligprosjekt. Går man inn på Husbankens hjemmesider finner man en klar advarsel mot å etablere store grupper med omsorgsboliger, de påpeker også at det ikke skal være institusjonspreg på boligene. Husbanken ønsker flere sykehjemsplasser, blant annet fordi det er tilnærmet ingen netto tilvekst av sykehjemsplasser på landsbasis. Samtidig sier sykehusene at de vil redusere antall senger fram mot 2040. Det Gran kommune ønsker å etablere på Sagatangen er såkalt «heldøgnsomsorg» (HDO). Det høres ut som noe som er trygt og godt, men i praksis er det et veldig dårlig alternativ til en sykehjemsplass.

Jeg har tidligere vist til Kongsvinger kommune som har prøvd HDO med svært dårlig resultat. Grunnen til at det satses mye på HDO er at det i utgangspunktet skal være behov for lite personell og dermed gunstig rent kostnadsmessig. Kongsvinger kommune har til fulle fått erfare at dette nødvendigvis ikke stemmer. De måtte drifte omsorgsboligene som sykehjemsavdelinger. Det førte til stort press på de ansatte og sykefraværet skjøt i været. Dette resulterte igjen i økte lønnskostnader og inntektene ble langt mindre enn for en vanlig sykehjemsplass. På toppen av det hele opplevde de at det ble framsatt trusler som skapte engstelse både hos andre beboere og pårørende. De hadde henholdsvis 35 og 28 beboere fordelt på to steder. Slik jeg har forstått det skal det i stedet bygges flere sykehjemsplasser. Samtidig skal beboerne i omsorgsboligene deles i mindre grupper, bosettes på flere steder og de vil i stor grad bli håndplukket til den enkelte omsorgsbolig.

I de 54 plassene med HDO på Sagatangen kan det bosettes unge og gamle med nedsatt funksjonsevne. Mange er slagpasienter og demente. Pasientene innenfor psykiatri og rusmisbruk er det i utgangspunktet planer om at skal et annet sted. En ting er planer, en annen er hva kommunen har økonomi til. Husbanken ønsker ikke at det skal etableres flere enn 36 plasser innen HDO. I og med det er så viktig for Gran kommune å få økt fra 36 til 54 plasser, er det lov å tenke sitt med tanke på hvem som vil måtte ta til takke med en plass i HDO. Det vil uansett være beboere med svært ulike behov. Samtidig vil det være et minimum av pleiere, kanskje så lite som én per etasje. Det vil si én pleier på 18 beboere. For en rekke beboere kan dette oppleves som et stort evigvarende mareritt, et hierarki med mulighet for skremsler og trusler. Hvem skal sikre at uvedkommende ikke får tilgang til lokalene, må det brukes store summer på vektere? Hvem skal i så fall betale? Kommunen, eller beboerne som allerede betaler 8–9 000 kroner i måneden for denne «herligheten».

LES OGSÅ: Sju vil rive på Sagatangen – tilbud fra 1,7 til 5,2 millioner

Ordføreren i Gran kommune skal til Oslo for å forhandle om tilskudd til 54 plasser innen HDO på Sagatangen, 36 plasser er tydeligvis ikke nok. Er syke, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne så lite verdt at de kan bosettes i noe som vil ha mer til felles med en ghetto enn omsorgsboliger? Mange vil oppleve HDO som å gå omsorgstrappen på nytt.

Mange kommuner ønsker ikke å etablere omsorgsboliger i tilknytning til sykehjem, kanskje noe Grans ordfører også burde vurdere. Jeg vil oppfordre ordføreren til ikke å reise til forhandlinger i Oslo, for i dette omfanget blir HDO et umenneskelig system. Husbankens nei til å samlokalisere 54 omsorgsplasser er et skritt i riktig retning for bedre integrering og økt livskvalitet.

Spørsmålet jeg stiller meg er «hva er det som tilsier at HDO skal være så mye mer lønnsomt for kommunen enn en sykehjemsplass?» Kongsvinger kommune opplevde det motsatte, investeringskostnaden ligger 1-1,2 millioner kroner høyere enn for sykehjemsplasser. Beboerne betaler langt mer for opphold på et sykehjem. Betydelig flere boenheter på samme areal i et sykehjem muliggjør også langt mer effektiv drift.

Jeg har sittet i Rådet for likestilling av personer med nedsatt funksjonsevne siden i fjor høst. Vi skulle på lik linje med Eldrerådet ha en representant i byggekomiteen, noe vi har fått bekreftet utallige ganger. Likevel har vi ikke en eneste gang blitt innkalt til noe møte. Det oppleves som at de har gjort sitt ytterste for å holde oss utenfor, og tiet i hjel enhver form for konstruktiv kritikk. En ting er dessverre sikkert, med den holdningen vil det gå lang tid før personer med nedsatt funksjonsevne og funksjonsfriske er likestilte i Gran kommune.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken