Gå til sidens hovedinnhold

Fagskolene - de nye høgskolene?

Artikkelen er over 5 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Regjeringens sanering av høgskolene i Norge foregår med forbausende liten diskusjon og oppmerksomhet. Muligens skyldes dette at høgskolene selv har svart forbilledlig på kunnskapsdepartementets oppgave om selv å peke på hvem de vil slå seg sammen med.

Senterpartiet har helt siden strukturreformen ble lansert vært kritiske til prosessen. Vi har ønsket oss en diskusjon om høgskolesystemets framtidige rolle. Universitet og høgskoler forholder seg til samme lov og har samme krav, likevel «forventer» vi som samfunn oss ulik levering fra de ulike institusjonene. Fagskolenes rolle diskuteres ikke i denne sammenhengen.

Nå blir tidligere høgskoler omgjort til universitetsfilialer uten at vi vet om utdanningene vil gi bedre kvalitet for studentene. Vi står i fare for at forventningene til universitetene vil gå på bekostning av forventningene vi har hatt til høgskolene: De som utdanner det «brede» feltet av lærere, sykepleiere ingeniører som Kommune-Norge og regionalt næringsliv trenger. Høgskolene har hatt tradisjon for å kunne snu seg raskt og jobbe tett på regionale og lokale behov. Hvordan skal denne rollen ivaretas i sentraliseringsreformen?

Ett kan vi se: Sentraliseringsreformen åpner for interessante muligheter for dagens fagskoler. Fagskolene har nå en sjanse til å gripe den tradisjonelle rollen høgskolene har hatt. De har tett regional tilknytning, kan snu seg raskt og kan tilby utdanning i mange av fagene som etterspørres av lokalt og regionalt næringsliv. De tradisjonelle statlige høgskolene kan lett få et annet fokus og marginaliseres som regional utvikler når de blir filialer til større universitet eller høgskole. Deres tradisjonelle rolle kan fagskolene nå komme til å ta over.

Fagskolene er regionale, jobber tett på lokalt næringsliv og kan således svare lett på utfordringer som vi nå står overfor med lavkonjunktur og økende arbeidsledighet. Kunnskapsministeren har sendt på høring forslag om å gi fagskolestudenter samme rettigheter som andre studenter. Det er bra. Det er også varslet en melding om fagskolene i 2016. Senterpartiet er imidlertid opptatt av å se helheten i høgere utdanning. Vi mener derfor at det er på tide at fagskoleutdanning blir en naturlig integrert, men selvstendig del av høgere utdanning. Vi mener at fagskoleutdanning må anerkjennes og gi uttelling i samme studiepoengsystem som annen høgere utdanning. Samtidig vil vi understreke viktigheten av at fagskolene beholder sin egenart. Derfor forventer vi at fagskolene inngår i meldingen om kvalitet i høgere utdanning som er varslet i 2017. Slik kan vi slå fast fagskolenes rettmessige plass som en naturlig del av høgere utdanning og se hele høgskolesektoren i sammenheng.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.