Ingar Arild Stamnes-Mala: Kommentar til Nils Erik Mossing svar på mitt innlegg om fjernvarmeanleggets plassering i Maxbos lagerbygning

Av

Ingar Arild Stamnes-Mala

Beboer i Saglunden

Harestua