Nils Erik Mossing (Ap): At jeg skulle ønske å forpeste vårt eget lokalmiljø faller vel på sin egen urimelighet

Av