Kjell Haga: Flytrafikken over Harestua har ekspandert

Av