Pål Arne Sangnæs: Hvorfor folkeavstemning? Det er et godt spørsmål, men et mye bedre spørsmål er: Hvorfor ikke?

Av