Hvorfor sånt hastverk? Dette er en prosess som ikke lar seg reversere. Det er valg til høsten, en så viktig sak som dette som berører så mange både direkte og indirekte burde de politiske partiene bruke tid på. Dette burde vært forankret i partiprogrammene slik at velgerne kunne være med på å si sin mening gjennom valg.

Det blir vist til Reiten-rapporten som ennå ikke er vedtatt av Stortinget. En annen ting som er underlig er at betenkeligheter fra styremedlemmer med lang fartstid i ledende stillinger i everksammenheng så til de grader blir ignorert. Det burde ha ført til behovet for en tenkepause hos noen og hver. En av Hadelands store arbeidsplasser omtalt som arvesølvet som er 100 år i år. Det virker som om politikerne er livredde for ikke å bli kvitt det fortest mulig. De behandler everket som matvarer som er i ferd med å gå ut på dato.

Lokal innflytelse vil forsvinne mer og mer ettersom selskapet vokser, eierandelen blir mindre og mindre.

At høyrekreftene i samfunnet kvitter seg med all offentlig og lokal styring er ikke noe nytt, de er mest opptatt av kortsiktig gevinst. Men at to av tre arbeiderpartistyrte kommuner har samme tankegang er noe grasrota blant velgerne kommer til å huske på valgdagen.

Alt skriveri om hemmelighold av opplysninger og rot i den kommunale saksgangen styrker heller ikke saken, men nører opp under misnøyen hos mange.

Til slutt et spørsmål i forbindelse med Pål-Arne Oulies artikkel i Hadeland den 24. juni 2015 der han påstår at konsulenten har en større godtgjørelse ved en fusjon enn ved en ikke-fusjon. Er dette riktig?

Da bruker oppdragsgiver konsulenten til å legitimere sitt allerede fattede vedtak som de kan gjemme seg bak hvis noe skulle gå galt. Merkelig at kommunene ikke har innhentet egen konsulentrapport i denne viktige saken. Aktiviteten på Jaren vil bare framtiden gi svar på, men vi håper det beste.

Godt valg til fusjonskameratene.