Aase Marit Linstad (Gran Ap): Ansatte i Gran kommune er en ressurs

Av