De tre Hadelandskommunene eier tilsammen 51% av Hadeland Energi. EB eier de resterende 49%. Hadeland Energi eier i sin tur 100% av strømnettet på Hadeland. Det betyr at så lenge kommunene er enige, kan de bestemme hva et overskudd fra driften av strømnettet skal brukes til: Investering i et bedre nett, redusert nettleie, utbytte til slunkne kommunekasser – eller en kombinasjon. (Egentlig er det styrene som bestemmer slikt, men i det lange løp gjør jo styrene det som eierne vil.)

Kommunene har hittil vært enige om at denne kontrollen ønsker vi å beholde. Gran kommune har et eget Everks-fond som er satt av til å kjøpe aksjer i Hadeland Energi hvis en av de andre kommunene vil selge seg ut. Kommunene har dessuten vedtatt en eierstrategi der det står at de ikke ønsker en videre integrasjon med EB som kan redusere vår styring og innflytelse over de forretningsområdene som Hadeland Energi driver.

Styret i Hadeland Energi har lagt fram en plan der vi selger ut strømnettet i bytte mot en minoritetspost i et nytt nettselskap som domineres av EB. Forslaget medfører at Hadelandskommunene mister den kontrollen vi har hatt hittil. Kommunestyret i Gran har vedtatt å støtte forslaget. Vedtaket skjedde i lukket møte, uten debatt, mot stemmene til SP, SV og Bygdelista. På grunn av det vi anser som grove feil i måten møtet ble gjennomført på har vi sørget for å få tatt opp igjen saken.

Ap har vært arkitekten bak en strategi som sier at vi skal ha lokal kontroll over strømnettet. Dette har de stått urokkelig fast på så lenge noen av oss kan huske. Men nå har de plutselig snudd 180 grader rundt, basert på noen forretningsmessige argumenter som verken de eller vi skjønner noe særlig av. Og dette må skje i en rasende fart, det vil si før sommerferien – og i hvert fall før valget.

Det er ikke Bygdelista enige i. Vi er enige med dem som betrakter strømnettet som «arvesølvet» vårt, og det vil vi ikke selge mot noen vage løfter om en relativt beskjeden avkastning. Da vil vi i hvert fall ha mye bedre betalt.