Helge Tryggeseth: Frivilligsentralen(e) i Gran

Helge Tryggeseth, De Grønne, Gran

Helge Tryggeseth, De Grønne, Gran Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Den nye makta Gran kommune avlyser videre satsing på Frivilligsentralene våre, og begrunner dette
med følgende i tekstdelen til ordfører (og snodig nok varaordfører) sitt budsjettforslag:

«Frivilligsentralen har hatt en meget sterk økning i tilskuddene fra 2017 til 2019 fra i 1,6 mill. kr til i
overkant av 2,2 mill. kr. Dette har delvis vært begrunnet i et ønske om å øke antall frivilligsentraler
som skulle gi et økt statlig tilskudd. Dette har vist seg kun delvis å være tilfelle da rammene for statlig
tilskudd er endret slik at det nå går inn i rammetilskuddet og basis for andelene som tilskudd til
frivilligsentralen bidrar med er befolkningsstørrelse. At det inngår i rammetilskuddet innebærer også
at kommune står fritt i å prioritere hvor stort tilskudd frivilligsentralen skal få. Frivilligsentralen gjør
et viktig arbeid og det er viktig at tilskuddet brukes til å skape ny aktivitet gjennom rekruttering av
nye frivillige. Forslaget innebærer også et en opprettholder tilskuddet på et høyere nivå enn i 2017.
Det er viktig at tilskuddet er stabilt over tid derfor bør en fra 2020 legge det på et nivå som er
sannsynlig å kunne opprettholde framover»

Den sterke økningen fra 2017 til 2019 er i hovedsak statlig bidrag som i denne perioden økte med over 400.000,-.
Da kulturdepartementet nektet å gi støtte til tre nye sentraler i 2018/19 har Stiftelsen Gran Frivilligsentral klart det
kunststykke å få lokal støtte til å fullfinansiere den ene sentralen i noen år.

Den varslede endringen i rammene for statlig finansiering av frivilligsentraler er forøvrog først fra 2021 og den metoden som først ble beskrevet for hvordan kommunene da skal få tilskudd (kronebeløp per innbygger) er siden slaktet og
vil i sin nåværende form ikke overleve. For 2020 videreføres statstilskuddet med deflator (prisjustert) samt en
økning for Gran på 39.000 (13.000,- per «statsgodkjent» sentral).
Uten prisjustering velger altså kommunens nye politiske ledelse ensidig å kutte knappe 250.000,- til det svært viktige arbeidet sentralene gjør blant annet ovenfor barn, ungdom, integrering, aldersomsorg, kultur, opplysningsarbeid,
folkehelse m.m.

Kuttet har ingen reell faglig begrunnelse og er en rasering av den konsensus kommunestyret har vist de siste fire år
Dette er penger kommunen får igjen mange ganger og med den framtidige negative vekst i overføringene
til kommuner er dette kuttet fullstendig kunnskapsløst og jeg velger å tro dette vil endres i kommunestyret 12 des.
Alternativet er meget dårlig nytt for våre innbyggere.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.