Øyvind Kvernvold Myhre og hans våpendragere lot seg ikke mildne av vårt ønske om en konstruktiv debatt i kommunestyret onsdag kveld. Tvert imot mener han at flokken til Meier er ynkelig.

Etter vår mening er det en trussel mot rekrutteringen av folkevalgte til kommunestyret, når noen har mer interesse for å diskutere spillet enn om innholdet.

Les mer:  - Vi vil ikke selge (HE) mot noen vage løfter om en relativt beskjeden avkastning, skriver Øyvind Kvernvold Myhre (GBL)

"Ynkelige greier fra flokken til Meier" 

Nok en gang viser GBL med et leserinnlegg at det er nettopp spillet som opptar dem, ikke saken og dens innhold. Det bekreftes når de avslutter med at «Det kan godt hende kommunestyret sier ja til salg av strømnettet likevel, men i så fall skjer det ikke uten debatt.» Hva skulle denne debatten tilføre av politikk? Det ender med synsing på faglige tema som verken GBL eller de andre partiene har forutsetninger for å mene noe om, og den vil foregå bak lukkede dører slik at velgerne uansett ikke får vite hva vi har snakket om.

De faglige vurderingene, både for og imot fusjon, ble grundig redegjort for i forrige ukes møte. Det er på den bakgrunn Høyres medlemmer i kommunestyret har gjort seg opp sin mening om saken.

Vil du gå i flokk så melder du deg ikke inn i Høyre. Men blir du med oss, har du lov til å smile.