Gran kommune svarer Ole Haugom: «Vi har et overordnet mål om at like saker skal behandles likt»

Av