Knut Viset: Offentlig refselse og irettesettelse av enkeltpersoner. Reaksjon på Roger Nyhus (GBL) sitt tilsvar til Bjørn Johnsrud

Av