Jeg leser i avisen at det er planlegging av nytt torg utenfor Smietorget, dette fremprovoserer en stor bekymring i forhold til hvor dårlig økonomien er i kommunen.

Dette kan da pokker meg ikke kommunen gå med på, når man ser hvor dårlig forfatning eksisterende kommunale veier og eiendeler er. Dette kan vi ikke godta at kommunen skal bruke et titall millioner på, det er ren og sunn fornuft og heller utbedre veiene med ny asfalt både for å tenke på bilene som går i stykker og for å tenke trafikksikkerheten. Veien er livsfarlige å ferdes på.

Håper inderlig at politikkerne kan tenke bare litt fornuftig i denne saken. La fornuften seire.