La Ungdommen delta i demokratiet!

Av
DEL

Leserbrev3. juni la Gran Bygdeliste frem et forslag om å legge ned de tre rådgivende organene vi har i kommunen, og vil heller etablere et nytt fellesråd for disse tre. Dette er et lite gjennomtenkt forslag, og utfallet kommer ikke til å stå til forventningene.

Selv sitter jeg i Gran Ungdomsråd, sammen med andre ungdommer fra kommunen. Det som sikrer at rådet fungerer på en god måte, er at vi har medlemmer som representerer de fleste ungdommene i kommunen. To ungdommer som skal representere alle ungdommene i Gran, vil gi et smalt og trolig lite representativt bilde.

For ungdom er det også lite motiverende å sitte i et råd med eldre. En viktig del av det som gjør ungdomsrådet velfungerende er jo tross alt samholdet og tilliten man har til hverandre. Det kan være vanskeligere å skape et slikt samhold med de andre gruppene. Å sitte i et råd med godt voksne som ikke vil lytte til ungdommen, strider mot prinsippet om at ungdomsrådet skal være det rådgivende organet for ungdom.

Å velge ut de to representantene mener jeg blir vanskelig. Hvem skal gjøre det? Hvordan skal det skje? For et parti som Gran Bygdeliste som mener de setter demokratiet og medbestemmelse høyt, er det ganske rart å frata så mange ungdom retten til å bidra i lokalsamfunnet. Per dags dato er det godt fordelt med representanter fra alle ungdomsskolene, og ekstra plasser som hovedsakelig er ment for videregående. Hvordan kan en løsning hvor kun to av disse plassene opprettholdes være demokratisk? Og hvordan kan de foreslå å legge ned ungdomsrådet uten å engang spørre oss?

Ikke bare er ungdomsrådet viktig for lokalsamfunnet, det er også en viktig del av et større bilde. Ungdomsrådet er også en vei videre til Ungdommens fylkesting. Her åpner det også for flere muligheter for å ta opp saker: gjennom disse organene er også råd for ungdom i hele Europa. Det er derfor utrolig viktig at ungdomsrådet ikke legges ned, slik at denne døren står åpen!

Hvis ungdomsrådet legges ned, blir en viktig læringsprosess og en mulighet til å engasjere seg også borte. For mange kan ungdomsrådet være starten på en politisk karriere, eller en mulighet til å sette spor etter seg. Hvis kommunestyremedlemmene i Gran kommune ønsker våre ungdommer en best mulig vei videre, hvor ungdom blir hørt og tatt vare på, kan de ikke frata ungdommen denne muligheten.

Elisabeth Tangen

Medlem av Gran Ungdosmråd

Gran

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags