Line Skirstad: Rådmannen er på villspor

Familien.

Familien. Foto:

Av
DEL

MeningerGrindvoll barnehage stenger dørene. Kommunen har fått tilbud om å overta barnehagen, men rådmannen uttaler i nesten ufine ordelag at eiers forslag blir for dyrt.

Lunner kommune er på stø kurs til et sted jeg ikke vil være med! Jeg skulle ønske jeg kunne ta gård og grunn på nakken, og reise til et sted der barna står i fokus. Der omsorgen for andre mennesker er en verdi vi verner godt om. Men med dagens politikk kommer ikke Norges rikdom de mest sårbare tilgode.

Barna er vår framtid! De må ivaretas og bæres fram, for uten dem har vi ingen framtid.

På årets første arbeidsdag var barnehageansatte i hele kommunen invitert til fagdag. Temaet var psykisk helse. Og foredragsholderne la fram fersk forskning som tydeliggjør viktigheten av å satse på psykisk helse allerede i barnehagen. Dårlig psykisk helse er i dag en av samfunnets største utgiftsposter. Hvor godt ivaretar man småbarns psykiske helse ved å rive dem opp fra det de er vant til, og stue dem inn der hvor kommunen finner det beleilig? Og hvor økonomisk er egentlig administrasjonens forslag?

Og det er bare ett aspekt. Men er administrasjonen klar over hvilken særstilling Grindvoll barnehage står i? Som første møte med bygda. Barnehagen er springbrettet inn i idrettslag og velforening og bygdas andre tilbud. Alle sammen tilbud som definitivt virker forebyggende på vår psykiske helse. Hva skjer med dem hvis fundamentet forsvinner? Hvis rekrutteringen blir borte. For på Grindvoll skjer det ting som langt flere enn de innfødte nyter godt av. Jeg skriver innfødte jeg, for i konklusjonen virker det jo som om Grindvoll er en plass der ingen skulle tru at nokon kunne bu. Men det er det altså ikke.

Lunner kommune anser seg som en kommune som satser på omsorg. Det blir spennende nå å se om det er bunnløst fjaseri. For når rådmannen hevder at kompetanse og erfaring er dyrt og verdiløst, når visjonen om at alle skulle få tilbud om barnehageplass innen måneden etter fylte ett år, reduseres til lovkravet om hovedopptaket, når det kuttes i helsesektoren og vikarstopp gir uforsvarlige forhold i flere sektorer. Og jeg undres over om Kalvsjø barnehage, som etter eget ønske og faglige vurderinger fikk redusere barneantallet, vil ønske å øke antall plasser igjen. Dette går jo i helt feil retning!

Lunner kommune bør klare å identifisere sine største verdier. Og som kjent, ingen bygg står stødig uten et godt fundament. Barnehagen er samfunnsborgernes første møte med institusjonen Norge. Og Lunner kommune er velsignet med et godt spann av barnehager. I Utdanningsforbundets forrige foreldreundersøkelse scoret fire av Lunners private barnehager topp score, av 248 i hele Norge! De små private barnehagene holder en høy kvalitet. Om Grindvoll barnehage nå må stenge dørene, så håper jeg for kommunens framtids del, at de ivaretar de andre! Det betyr ikke at de kommunale barnehagene ikke holder mål, for det gjør de! Jeg har selv vært innom flere i forskjellige roller. Men de representerer ikke alene et mangfold som kan fortsette å bidra til å øke kvaliteten på barnehagene.

Jeg jobber selv i Grindvoll barnehage, og har min yngste sønn der. Så jeg kan umulig kalles objektiv. Men jeg har førstehåndskunnskap om hva barnehagen på Grindvoll tilfører menneskene som har tilknytning til den.
Jeg vil selvfølgelig gjerne bevare jobben min. For der føler jeg at jeg får utnyttet min kompetanse, og jeg kan stå inne for barnehagens pedagogiske, etiske og miljøfokuserte profil. Men det ønsket falmer ved siden av ønsket om at barnehagen, med alt den bidrar med, skal bestå. For jeg klarer ikke å se at forslagene Lunners administrasjon legger fram, er i nærheten av like gode!

Og når har kommunen klart å bygge nybygg for 22 000,-/kvm? Forslagene er ikke en gang realistiske! Et kjøp og videre drift av Grindvoll barnehage er et godt valg, fra et faglig pedagogisk perspektiv, fra et etisk, miljømessig og sosiokulturelt perspektiv. Men da det virker å være det mest avgjørende, har jeg prøvd å belyse at det kanskje også er den mest økonomiske løsningen for kommunen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags