Tore Utheim: Økonomisk feilgrep å avvikle Grindvoll barnehage

Grindvoll barnehage.

Grindvoll barnehage. Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I forbindelse med den varslede nedleggelsen av Grindvoll barnehage har jeg gjort meg noen tanker om økonomien i saken. Kommunen skal sørge for at innbyggerne får det de har krav på innenfor de økonomiske rammene man har, noe som kan være utfordrende. For at pengesekken skal strekke til må ressursene forvaltes med klart fokus på kostnadseffektive løsninger og riktige prioriteringer. Et viktig grunnlag for å oppnå dette vil i første rekke være evnen til en relativt treffsikker budsjettering.

Dette stiller jeg et stort spørsmålstegn ved om kommunen har gjort det i denne saken. Jeg refererer til en artikkel i avisen Hadeland den 14. februar 2018.

Her framgår det at kommunestyret i Lunner den 7. oktober 2017 vedtok å bevilge to millioner kroner til rehabilitering og ombygging av toalettrommene sentralt i den gamle delen av Lunner rådhus. Allerede her bør det lyse kraftige varsellamper når det gjelder prioritering i en stram kommuneøkonomi. I 2018 ble budsjettet i tillegg oppjustert til 3,2 millioner basert på innkomne anbud og en liten «usikkerhetsavsetning», som rådmannen uttrykte det. Dette representerer en oppjustering på 60 prosent i forhold til det opprinnelige budsjettet – det er nærmest så man blir lamslått av denne mangelen på budsjetteringsevne.


Så kan vi trekke sammenlikninger til rådmannens innstilling vedrørende Grindvoll barnehage. Kommunen har tilbud om å overta eiendommen som den står til 4.1 millioner. Takst er gjennomført og eiendommen er rehabilitert, blant annet er det laget et tilbygg, dette for å imøtekomme kommunens behov for flere plasser på Grindvoll i 2011. Til tross for dette innstiller rådmannen på en alternativ løsning i Roa barnehage hvor det er lagt til grunn lite velfunderte økonomiske anslag.

Planer om utbygging i Roa barnehage ble forkastet i 2013 på grunn av at området var vurdert som uegnet for utvidelse og at bygningenes antatte levetid bare var 10 år. Prisestimatet fra 2013 for utbygging av Roa med 30 barnehageplasser var på 8,5 millioner, noe som tilsvarer 10 millioner i dag basert på prisvekst. Et forsiktig anslag basert på utvidelse med bare 20 plasser i Roa, ville koste 6,5 millioner ifølge kommunens egne tall i nevnte vedtak.

Til tross for dette og tidligere mangel på treffsikker budsjettering har rådmannen nå innstilt et slikt alternativ uten noen usikkerhetsavsetning.

I sum, kommunen prioriterer å oppgradere noen små toaletter for 3,2 millioner kroner eller, om man vil, 78 prosent av en barnehage for 30 unger. Samtidig forkaster man å overta driften av barnehagen for 4,1 millioner kroner til fordel for et langt mer usikkert og antatt dyrere alternativ basert på kommunens eget prisestimat fra 2013.

Forstå det den som kan. Selv har jeg flere års erfaring som prosjektingeniør og prosjektleder innen offshoreindustrien, og kan melde at en så lettvint og ensidig vurdering og i tillegg uten sikkerhetsmargin iallfall ikke ville gått hjem på et offshoreprosjekt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken