Anne Cathrine Hanssen: Minnelunden ved Grua kirke

Av