Hadeland har rike historiske tradisjoner og historiske aner. Hadeland, Hadenes rike, krigernes rike, består i dag av tre kommuner, Jevnaker, Lunner og Gran. Hadenes rike var større i Hadenes storhetstid og man betegner historisk sett Hadeland som et område der Hadene hadde bosatt seg.

Krigerfolkets opprinnelse er omdiskutert. En spennende teori er at Hadene var et folk som opprinnelig kom fra Gallia, øst i Frankrike og som ble kalt Aedui. Disse var av Keltisk avstamming og man finner dem igjen i historiske kilder, som bl.a. Julius Caesars kommentarer og krigertokt (58-49 f.kr.) Aeudi skal ha utvandret og bosatt seg i det området som ble kalt Hadenes land, Hadeland. Om de var en romersk utpost eller koloni, som utvant jern til våpenindustrien, kan være mulig. Man kan i alle fall se et oppsving av romerske våpengraver fra den tiden man antar de bosatte seg her.

Ringerike kan ha vært en del av Hadeland i sin tid, men Ringerike ble skilt ut fra Hadeland i svunne tider. Et gammelt sagn sier at Kong Haud og Kong Hring satte grensene mellom seg. Denne grensen finner man igjen i dag med Eggemosteinen og en steinsatt grense på Eggemoen.

Vi som bor i området kaller oss som Hadelendinger med stolthet, enten vi bor i Jevnaker, Lunner eller Gran. Dette er et felleskap vi har arvet fra en historisk tid, hvor Hadeland var et av Norges viktige områder (om man tolker Snorre riktig)

Hadeland er som sagt en historisk betegnelse på et bestemt område fra gammel tid, samt en fellesbetegnelse på folket som i dag bor her.

Derfor er det historieløst og useriøst å komme med forslag om at en eventuell kommunesammenslåing av kommunene Lunner og Gran skal hete Hadeland. Et slikt forslag faller på sin urimelighet og vitner om en snever kreativitet.

Om folk fra Lunner og Gran ønsker å lage en felles kommune, må de få lov til å velge det selv.

Men det er ikke deres valg å stjele vår felles kulturarv, historie og identitet, med å sette navnet Hadeland på sin eventuelle nye sammenslåing. Dette vil ingen virkelig Hade godta.