Sigmund Lieberg: Hva gjør kontrollutvalget videre når rådmannen i Gran har brutt økonomireglementet ved salg av musikkutstyr fra Hadeland kulturskole?

Av