Kulturen er ikke noe man kan kjøpe

Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Elevorganisasjonen i OpplandPå førstkommende fylkesting skal politikerne tegne et nytt kart over de videregående skolene og tilbudene de respektive skolene skal tilby. Flere linjer står i fare for å bli lagt ned, blant annet drama ved Hadeland videregående skole. Det ville vært synd for både lokalmiljøet og for elevene.

Da forslaget om nedleggelse kom, ble det møtt med kraftig motstand fra alle i Hadelandsregionen. Elever, lærere og andre samfunnsengasjerte har uttalt seg negativt om forslaget. Både elever som i dag benytter seg av tilbudet, og elever som ønsker å gå der, har vist motstand. En Facebook-gruppe med nesten 900 «likes» viser hvor stort engasjementet er.

Nedleggelsen har vært begrunnet med lavt søkertall og store utgifter, og fylkesopplæringssjefen hevdet at tilbudet ville gi en innsparing på 6,6 millioner kroner. Dette har imidlertid pedagogisk leder ved skolen, Solveig Kalstad Brenden, avkreftet, og sier at 1,6 millioner kroner er mer realistiske tall. Etter de nye tallene Breden kom med har fylkesopplæringssjefen gitt tilbudet grønt lys førstkommende skoleår og kastet ballen videre til behandling i fylkestinget. Hvorvidt dramalinja får fortsette eller ei er nå opp til våre nyvalgte politikere. La oss håpe de tar en beslutning som reflekterer elevenes utbytte, og ikke den kortsiktige økonomiske innsparingen.

Denne debatten har i altfor stor grad handlet om de økonomiske besparelsene i stedet for elevenes beste. Elevene på dramalinjen har vist frem flotte forestillinger som er fullt med lidenskap. Ved å legge ned tilbudet risikerer vi å fjerne lidenskapen fra Hadeland. Vi fjerner den fra skolen og vi fjerner den fra regionen. Hadelandsregionen forventer den største befolkningsveksten i Oppland, ifølge SSB. Da er det mye mer naturlig å dyrke fram kulturlivet og lidenskapen som tross alt skal berike livene de som bor der. Samtidig så er det, for alle parter, ønskelig at regionen skal vokse. Da må skolen også reflektere et bredt spekter av elever med forskjellige forutsetninger, interesser og mål. Potensielle søkere har allerede blitt skremt bort av hvor lite forutsigbart dette er når det henger en så stor fare over tilbudet. Flere av disse har også vurdert samme utdanning i et annet fylke.

Tilbudet bør være nært eleven, slik at elevene slipper å reise eller flytte for å dyrke sine interesser. Alternativet for elever som ønsker å gå drama fra Hadelandsregionen er å søke seg til Gjøvik. Dette medfører at de enten må bruke store deler av dagen på å reise til og fra Gjøvik, eller flytte. Med dagens kollektivtransport kan det bli vanskelig å pendle, og det er ikke vanskelig å tenke seg at flere elever rett og slett velger en annen linje i stedet. Dette ønsker ingen av oss. Derfor ønsker vi oss at tilbudet skal opprettholdes.

Vi håper at fylkestinget setter elevene foran pengene og stemmer for opprettholdelse av dramalinja. Kulturen har en verdi penger ikke kan kjøpe.


Milosz Kozakiewicz

Styremedlem i Elevorganisasjonen i Oppland

Følg på: Facebook

Vi håper at fylkestinget setter elevene foran pengene og stemmer for opprettholdelse av dramalinja. Kulturen har en verdi penger ikke kan kjøpe. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags