Stadig kommer det oppslag i nyhetene om flyktninger som kommer til landet vårt. Flere enn meg har sikkert spurt seg selv: «Hvordan kan jeg gi et lite bidrag til at de kan finne seg tilrette i samfunnet vårt?»

Om du har tenkt slik, så finnes det et forslag til noe du kan være med på i avsnittet nedenfor. Krav: Du må være mann, ung eller gammel og ha lyst til å lære nye folk, skikker og tenkemåte å kjenne.

8. Februar kl. 18 starter «Verdens gutter». Det skjer på Frivilligsentralen i Gran, på Lidskjalv. Initiativtakere er en prest, en politiker og en Ammadiyamuslim.

Sammen ønsker vi å skape et flerkulturelt/flerreligiøst møtested.

Til Lidskjalv ønsker vi å få med menn som nylig er kommet som flyktninger/asylsøkere til kommunen for å bosette seg her. «Verdens gutter» ønsker å la dem få møte nordmenn som er godt kjent i kommunen. Vi skal snakke sammen om det deltakerne opplever som aktuelt. Det skal ikke være en diskusjonsklubb, heller et deltagerstyrt fritt tiltak for nordmenn og innvandrere hvor vi like mye kan gå på tur, som å sette oss ned og drikke kaffe og spise vafler.

Tenk om invitasjonen ikke behøvde å bli sendt som kommunal post, men kunne bli fremmet av deg og/eller meg? Om du ikke kjenner noen personlig, så fikk du kanskje forleden uke tilfeldigvis høre at en flyktningefamilie var kommet til ditt nærmiljø. Gå og hils på dem! Ikke vent til en annen gjør det. Vi behøver kanskje ikke å bli bestevenner, men du kunne være slags «kompis» slik som Bjørn Ulvaeus snakket om i et Skavlan-program for noen uker siden. Ingen kan hjelpe alle, alle kan hjelpe en.

Bidra til at «Verdens gutter» kan bli det åpne lavterskeltilbudet hvor vi sammen kan vise flyktningene hvilket godt land de er kommet til så også vi kan lære hvilken arv de har med seg «hjemmefra».