Behold råderetten og lokaldemokratiet

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Arbeidet og debatten om kommunereform i Jevnaker nærmer seg en endelig rådgivning i form av folkeavstemning 30. mai, og det formelle vedtaket i kommunestyret 21. juni.

Det skal besluttes om Jevnaker skal opphøre som kommune og bli en del av en ny storkommune med Hole og Ringerike, eller ta steget videre som fortsatt egen kommune.

Grunnlaget for en eventuell sammenslåing er nedtegnet i en intensjonsplan forhandlet fram av kommunestyrepolitikere fra hver av de tre kommunene, basert på gjennomførte utredninger om spørsmålet.

Disse utredningene er igjen basert på metode fra vår nåværende regjering, og argumenter fra bestillingsrapportene Vabo-utvalget avga.

Planen er ikke konkret nok fordi det har vært umulig å være konkret nok i det hastverket som regjeringen har lagt opp til. Det gjør at det er mange forhold det ikke er gitt føringer for og kostnader som ikke er beregnet. Det gjør igjen planen svak.

Regjeringens argumenter er basert på et politisk syn som har et ønske om mer sentralisering og samling av makt i nye regioner (fylker) og hos staten. En styringsform som vil kreve kommuner som mere er storprodusenter av tjenester enn tjenesteytere for folket og demokratiske enheter.

Storting og regjering kan i denne sammenheng bruke økonomiske virkemidler, her ved å endre overføringer til små kommuner, for å styre utviklingen.

Forslaget til nytt inntektssystem for kommunene som foreligger nå, om det blir vedtatt i Stortinget, gir mer penger til de store kommunene enn de små. I Oppland fylke er det Lillehammer og Gjøvik som går tydelig i pluss, mens 22 av fylkets 26 kommuner får reduserte overføringer i forhold til i dag. Det trekkes inn nesten 42 millioner kroner. Dette stimulerer til sentralisering og samtidig svekking av bygdesamfunnene.

Jeg tror fortsatt at Norges økonomi kan tåle at landet har kommuner på Jevnaker sin størrelse. Det hele er snakk om Stortingets og den til enhver tid sittende regjering sin politiske ønske og vilje.

Så derfor jobber jeg for at vi skal ha et Storting etter valget i 2017 som vil utjamne forskjeller mellom kommunene i stedet for å øke de. Et Storting som ser verdien i nærhet, god oversikt, lokalt folkestyre og de verdier det gir.

Folkeavstemningen i Jevnaker er derfor etter mitt syn også et verdivalg.

Jevnakers innbyggere kan velge å innta en aktiv rolle og påvirke framtida gjennom å si nei til en ny kommune og beholde råderetten og lokaldemokratiet, eller velge det første steget inn i en ny kommersiell hverdag hvor nye regioner og staten vil gjøre kommunen til mer en kald oppgaveløser enn et samlende fyrtårn i lokaldemokratiet.

Godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken