Gå til sidens hovedinnhold

Ja til lokalsykehusene i Oppland – nei til foretaksmodellen i Norge

Artikkelen er over 3 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Oppland SV ønsker et mest mulig godt og likeverdig helsetilbud til befolkningen i alle deler av fylket vårt. Derfor mener vi at den beste modellen for fremtidig sykehusstruktur her er tre-sykehusmodellen, hvor man legger ned Hamar sykehus som akuttsykehus og fordeler funksjonene til Lillehammer, Gjøvik og Elverum. Alle disse tre sykehusene har etablert sterke fagmiljøer som vil sikre helsetilbudet til hele regionens befolkning. Anbefalt sykehusstørrelse ifølge flere instanser er 100 – 150 000 i opptaksområde, og alle disse tre sykehusene vil ha anbefalt størrelse.

Vi erkjenner at enkelte fagmiljøer og pasientgrupper drar fordeler av samling i større enheter, eksempelvis med ett felles hovedsykehus for Hedmark og Oppland. En slik sentralisering vil imidlertid ikke bedre tilbudet for det store flertallet av pasienter i en region med så spredt bosetning. På en rekke viktige områder vil et felles storsykehus for Hedmark og Oppland føre til en forverring fra dagens situasjon, noe vi har belyst i ytterligere detalj i vår høringsuttalelse til Sykehuset Innlandet. Avstanden til det nærmeste sykehuset vil øke for store deler av Opplands befolkning, og konsentrasjonen av arbeidsplasser på ett sted vil svekke lokalmiljøene andre steder. Økt reiseavstand for pasienter og sykehusansatte vil også medføre økt belastning på miljøet.

Oppland SV er imot samling i et felles storsykehus for Hedmark og Oppland, da dette vil medføre en betydelig nedgang i samlet antall senger og personell. Dette er helt feil medisin, i en situasjon hvor helsevesenet i Oppland allerede har store utfordringer med for lav sengekapasitet på alle våre sykehus. Nåværende beleggsprosent er langt over Verdens Helseorganisasjons anbefalte øvre grense. For høyt belegg medfører økt dødelighet og mange andre negative effekter for pasientene. Vi frykter at en nedgang i antall senger vil føre til at pasienter som burde vært på sykehus blir skrevet ut for tidlig til et kommunalt tilbud som ikke er tilpasset deres behov.

Under det akutte problemet med sykehusstrukturen her i Oppland, ligger et større problem med organiseringen av helsevesenet i hele Norge. SV advarte sterkt mot foretaksreformen da den ble innført, og våre betenkeligheter med de regionale helseforetakene er dessverre bare blitt styrket senere. Altfor mange viktige avgjørelser i helsepolitikken fattes nå i lukkede styrerom, over hodet på både folkevalgte og brukere av helsevesenet. Vi trenger mer politisk styring og en styrket offentlig helseforvaltning. Dette for å sikre at helsevesenet bruker tid, penger og personalressurser på å behandle flest mulig pasienter best mulig, fremfor å tilfredsstille oppstilte kvalitetsmål som har lite med kvalitet å gjøre. I dag bruker fagkompetent helsepersonell altfor mye tid på kontrollering og telling, slik at det blir altfor lite tid igjen til helsebehandling. For å løse dette store og underliggende problemet må man gå vekk fra hele systemet med innsatsstyrt finansiering, som kan føre til at man vrir pasientbehandlingen vekk fra god faglig praksis og over til de typene behandling som til enhver tid er mest lønnsomt økonomisk.

Oppland SV ønsker et helsevesen som setter fokus på mennesker fremfor penger, og som gir et mest mulig likeverdig tilbud til lokalsamfunnene rundt om i fylket vårt. I stortingsvalgåret 2017 vil vi derfor arbeide for å bevare lokalsykehusene i Oppland og i stedet legge ned foretaksmodellen i Norge.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.