Hilde Kristin Smerud: Utbygging på Skogskolejordet i Brandbu

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Vi i Gran FrP ønsker å se på helheten for området og er kommet fram til at det beste vil være å få til en firearmet rundkjøring på fylkesvei 34, det såkalte Frognerkrysset. Det er allerede et ulykkesutsatt kryss og vi mener det vil være både i kommunens og fylkets interesse å gjøre det mer trafikksikkert.

Etter det vi forstår etter det åpne møtet som kommunen holdt på torsdag (13.08.20), er det ønsket både fra kommunen og ikke minst fra de berørte naboene, at det blir en rundkjøring og dermed enklere atkomst til de nye boligene via ny vei. Denne løsningen vil skape minst ulempe for innbyggerne i kommunen som allerede har en eiendom langs Søndre Skogskole veg. Vi er opptatt av at de innbyggerne vi allerede har skal trives og ikke bli «overkjørt» når kommunen ønsker å bygge ut nye boligfelt. Dessuten ønsker kommunen på sikt å få et boligfelt der den nåværende driftsstasjonen ligger og det vil medføre ytterligere trafikk i Frognerkrysset.

Nå kan det jo diskuteres om man bør bruke et godt jorde til nytt boligfelt eller om man heller skulle framskynde andre sentrumsnære områder (nåværende driftsstasjon + tidligere Solvang skole), men det er jo bra at man vil legge til rette for flere boliger og så håpe at vi kan tiltrekke oss flere nye innbyggere.

Det er snakk om at pakkhuset er i en hensynssone, men ikke fredet i vanlig forstand. Huset er fra slutten av 1940-tallet og hvis vi ønsker å ta vare på Brandbus toghistorie, burde man vel heller samle det på museet eller i Røykenvik der lokstallen fremdeles står. Ellers skal det være plass til både vei til/fra Skogskolejordet og pakkhuset, men da blir huset stående litt utsatt til – rett ved rundkjøringen.

Vår mening er derfor at kommunen må prøve enda en gang å få Statens veivesen med på dette trafikksikkerhetstiltaket og om nødvendig kople inn fylkespolitikerne også.

Jeg håper alle partiene i Gran kan kjempe sammen om å få til dette slik at det ikke må flere ulykker til før noen reagerer. La oss sammen stå på for å overbevise fylket og Statens vegvesen om at vi som bor her også har vurdert hvilke tiltak som vil bli best for trafikksikkerheten, framkommeligheten og trivselen for alle beboerne i området.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.