Hilde Smerud: Bredbånd i utkantstrøk i Gran kommune

Av
DEL

LeserbrevTelenor ønsker å fjerne kobbertilgang dvs. fasttelefonnettet. Da mener jeg at kostnadene ved å skifte ut dette (siden det blir så mye billigere og enklere for dem), må tas av Telenor. Siden mobildekningen er dårlig og ustabil mange steder, vil vi derfor være avhengig av at mobildekningen økes vesentlig for å være sikret muligheten til å ringe etter lege/brann/politi ved en nødssituasjon.

I tillegg har noen områder i kommunen som aldri vil bli attraktivt for leverandører å bygge ut i, fått NKOM-midler. Jeg mener disse midlene bør brukes til fiber-bredbånd siden dette er områder som ligger langt fra sentrum og vi ikke ønsker diskriminering av befolkningen. Alle trenger god tilgang til internett fordi mange kan ha hjemmekontor / drive et firma hjemmefra, skoleelever trenger det for å gjøre lekser/skolearbeid – kanskje det også kan bety at syke barn kan følge klasseromsundervisningen hjemmefra, og ikke minst velferdsteknologi for eldre/pleietrengende. Det er klart at hvis man kan slippe å kjøre ut til de som bor lengst unna og heller sjekke inn via data, vil man spare ganske mye tid og dermed penger. Jeg bruker Hennung som et eksempel siden det er denne bygda jeg kjenner best, men jeg mener at mange andre tilsvarende bygder, kan bruke samme «mal».

For noen år siden fikk jeg et tilbud fra Telenor om fiber, men at det var under forutsetning av at vi var tre bedrifter (org.nr.) som ble kunder. Dessverre fikk jeg ikke med meg noen da, og jeg mente dessuten at det blir feil at tre husstander i en liten bygd får raskt bredbånd mens resten av innbyggerne må slite med dårlig tilgang. Jeg mente derfor at det ville være bedre både for Telenor OG innbyggerne om samtlige får tilbud om å være med i nett-tilgangen. Jeg har prøvd flere ganger å få tak i rette personer i Telenor, men jeg får bare beskjed om å sende det til kundeservice ev. kundeservice bedrift. Det vi bl.a. ønsker å få vite, er hva det vil koste å få satt opp en trafostasjon og hva vi ev. kan gjøre på dugnad. Vi mener kommunen må hjelpe oss i å få til et godt samarbeid slik at vi finner gode løsninger sammen og får best mulig alternativ. La oss få til et samarbeid og god informasjonsflyt!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags