Late Bloomers Innlandet - hvem er vi?

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerLate Bloomers er betegnelsen på mennesker som i voksen alder opplever at de ikke kan leve et helt og fullverdig liv som heterofile. Det er mennesker som starter med å definere seg som heterofile, men som opplever ar dette ikke stemmer med den de er og blir en feil måte å leve på.

  • Mange av oss har levd i heterofile forhold/ ekteskap, men ikke alle.
  • Mange av oss er godt voksne, men ikke alle.
  • Noen av oss er fortsatt gift med en av det annet kjønn.
  • Mange av oss har barn, men ikke alle
  • Mange av oss har «kommet ut» men ikke alle- noen er kanskje midt i denne prosessen.

Over tid blir det ofte en følelsesmessig stor belasting for den som opplever å være i en slik situasjon. Å komme ut som lesbisk/ homofil/ bifil i voksen alder, når man har framstått som heterofil, og blitt oppfattet som dette av venner og familie, byr på store utfordringer. Man ønsker ikke å såre den man allerede lever sammen med. Man ønsker ikke å såre barna sine. Man kan komme til å føle skam for at man ikke har forstått dette tidligere. Man kan føle redsel for at andre skal tro at man har forsøkt å lure noen. Samtidig er et menneskes seksuelle orientering en sterk del av vår identitet. Det dreier seg ikke bare om sex. Det dreier seg om så mye mer! Det handler om å få lov til å leve som den man føler at man er. Og valg av partner/ ektefelle, er en vesentlig del av et menneskes identitet og opplevelsen av å kunne leve som den man er, å være et helt menneske!

Vi vet at mange lever som heterofile til tross for at de opplever seg selv som lesbiske/ homofile/ bifile eller som transpersoner. Står de fram, er redselen stor for at man skal miste nettverket sitt, såre de som står nærmest, de man er glad i.

Hvorfor har vi ikke skjønt hvem vi er tidligere i livet? Alle menneskers har sine egne livshistorier. Og det finnes derfor mange årsaker til hvorfor vi ikke allerede i puberteten forsto, eller klarte å ta innover oss, at vi hadde en annen seksuell orientering enn den folk flest rundt oss hadde, heterofil. De fleste mennesker ønsker å «passe inn» i det miljøet de lever i. Og vi lever i et heteronormativt samfunn. Det å være homofil vil være å tilhøre en minoritet! Og når minoriteten ikke er synlig, eller omtales med et negativt fortegn, blir det vanskelig å definere seg klart og tydelig inn i en slik minoritet. Ikke alle klarer å oppfatte sin seksuelle orientering tidlig i livet, men går den veien de andre går. Først gradvis oppfatter de at denne veien ikke er den riktige for dem.

De siste årene har det skjedd mye som gjør at det er enklere for enkeltindividet å definere seg som homofil. Det har blitt større åpenhet og aksept av mennesker som definerer seg selv med en annen seksuell orientering enn den heterofile. Men for enkeltindividet er det fremdeles en utfordring å finne fram til et godt liv utenfor det heterofile flertallet. Og for gruppen som starter sitt voksenliv som heterofil, blir ofte skrittet inn i et homofilt liv ekstra stort.

I Innlandet er det mange som lever et slikt «skjult» liv. I Innlandet sliter fremdeles mange med å kunne leve åpent med sin homofile orientering. Kanskje skyldes dette at Innlandet består av få store byer og mange små tettsteder og grender. Man blir veldig synlig om man bryter ut og lever et liv som er «annerledes». Annerledeshet, det å tilhøre en minoritet, vil alltid være utfordrende, spesielt dersom det er få synlige andre som tilhører denne minoriteten. Og det er kanskje dette som er tilfelle i Innlandet.

For å gi alle i Innlandet som tilhører denne minoriteten en mulighet til å skaffe seg et nettverk av mennesker i samme situasjon, har vi startet opp en Late Blommers nettverk som en undergruppe til FRI Innlandet. Fri Innlandet er Hedmark og Opplands fylkeslag i FRI- Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (tidligere LLH, Landsforeningen for lesbiske, homofile, bi og transpersoner). Fri arbeider for likestilling og mot diskriminering av personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet. Fri sitt mål er et samfunn der alle åpent kan leve ut sin identitet, kjærlighet, seksualitet og sitt kjønnsuttrykk, uten fare for å bli diskriminert eller trakassert.

I andre deler av landet finnes det allerede flere Late Blommers nettverk, men hovedsakelig i tilknytning til større byer. Late Bloomers Innlandet vil gi et tilbud til menn og kvinner i denne situasjon som bor i Hedmark og Oppland. I en oppstart vil menn og kvinner ha et felles nettverk. På sikt håper vi å få til to nettverk: ett for kvinner og ett for menn. Nettverket vil kunne være en støtte for mennesker som befinner seg i en vanskelig livssituasjon, og som trenger å komme i kontakt med andre som er i, eller har vært i, samme prosess som dem selv. Man føler seg fryktelig aleine når man står i en «kommer ut» fase og ikke har noen likesinnede å snakke med. Med et «Late Blommers Innlandet», står man ikke lenger aleine!

Nettverket driftes av frivillige. Det er opprettet en kontakttelefon for de som trenger noen å snakke med. Det vil også utover høsten bli arrangert møter der man kan treffe andre, dele historier og erfaringer. Informasjon vil bli lagt ut på FRI Innlandet sin hjemmeside, Facebook side, og Late Bloomers Innlandets egen Facebook side.

Skrevet av Jorun Hagelund, bosted i Lillehammer kommune

Bakgrunn: har arbeidet som sykepleier, lærer og prosjektleder

Har vært engasjert i Late Boomer Ladies sitt nettverk i Oslo og Akershus.

Er en «Late Blommer» og har levd i et heterofilt ekteskap i 24 år. Har to barn og to barnebarn.

«Kom ut» som lesbisk i 2008. Lever i dag i et lesbisk ekteskap.

Jeg hadde stor nytte av Late Bloomer Ladies sitt nettverk i Oslo og Akershus da jeg kom ut. Å treffe andre som var/ hadde vært igjennom samme prosess som jeg selv sto i, ga meg tro på at det var mulig å skape et nytt liv som et helt menneske.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags