Ingeborg Hageberget: – Vi trenger flere voksne inn i barnehagen

Ingeborg Hageberget, Trulserudenga barnehage

Ingeborg Hageberget, Trulserudenga barnehage Foto:

Av
DEL

Leserbrev
Det er mange tanker som må være i hode samtidig for å få kohorter og smittevern til å gå i hop med alt man skal ta hensyn til og tenke på i det store puslespillet som handler om å få barnehagehverdagen til å gå rundt. Til tross for dette har vi hatt noen fantastiske dager i Trulserudenga barnehage takket være Covid 19. Vi har fått kjent på, både liten og stor, hva det vil si å være nok voksne, og hva det har å bety for kvaliteten og hverdagen til barna i Trulserudenga barnehage. Vi håper dere foreldre også har kjent på noe av dette.

20. april åpnet barnehagene igjen etter å ha vært Korona stengt siden 12. mars. Mange barnehager har hatt redusert åpningstid siden 20. april som samsvarer mer med ansattes arbeidstid, også vi, og vår erfaring er at barna har profittert på dette. I korte trekk handler det om en roligere atmosfære, mindre stress, mer utetid, stabile og mindre barnegrupper, tilstedeværende ansatte, tryggere barn og barn som blir sett, hørt og fulgt opp gjennom hele dagen.

Vi har bedre tid rett og slett. Dette handler om at det er flere voksne på jobb samtidig noe som fører til mindre stress og avbrytelser i hverdagen, og at vi strekker til. Vi har hatt en åpningstid som harmonerer mer med ansattes arbeidstid, noe som betyr reell bemanningsnorm gjennom hele dagen.

Vi har dager hvor vi har tid og voksne nok til å dele i smågrupper store deler av dagen, tid til å leke, bygge relasjoner og være nær og tett på, gå på korte og lange turer, og tid til å bare være. Vi har tid til, og er voksne nok til virkelig å se, lytte og høre på barna på ordentlig. Ikke bare på et halvt øre fordi vi måtte avverge en konflikt, trøste et barn, hjelpe på do eller skifte ei bleie. Vi opplever at vi har tid - tid til å være sammen på ordentlig.

Små og store blir roligere og tryggere. De får den omsorgen, nærheten, veiledningen og hjelpa som de har behov for, og som vi ønsker å gi hver dag, også på dager hvor vi ikke har Covid 19, men som vi dessverre føler vi kommer til kort fordi vi i mange tilfeller ikke har nok armer og bein til å være nok i forkant og tilstede.

Ja til en bemanningsnorm som fungerer hele dagen. Reell bemanningsnorm gjennom hele dagen minimerer stress og uhelse hos både barn og ansatte, og gjør det mulig å innfri intensjoner og krav fra Rammeplan for barnehager.

I Stortingsmelding 19,(side 71 2015-2016), kan vi lese følgende: «Det er faglig enighet blant forskere om at personalets kompetanse og voksentetthet i barnehagen er de viktigste faktorene for barns trivsel og utvikling». Rammeplan for barnehager legger også en god del føringer for hva vi skal i barnehagen. Vi skal blant annet:


• Forebygge mobbing og psykiske helseproblemer
• Oppdage og håndtere overgrep og omsorgssvikt
• Sikre sosial utjevning, integrering og gode språkkunnskaper
• Legge til rette for livs mestring og skape god selvfølelse
• Lage miljø for lek, livsglede og sosial utvikling
• Legge et godt grunnlag for resten av livet
• Se hvert enkelt barn og imøtekomme deres behov

Dette krever at vi er tilstede, er nære og trygge voksne hele dagen.

JA til en bemanningsnorm som fungerer hele dagen. For tilbake i den gamle tralten med lange åpningstider og personalressursen smurt utover hele dagen, så greier vi ikke det som har vært så bra for barna de siste ukene.

La oss bruke erfaringer fra hverdagen med kohorter og smittevern til å fremheve betydningen av reell bemanningsnorm hele dagen igjennom. Det handler ikke om at barnehagene skal ha kortere åpningstider. Det handler om å satse på kvalitet og det handler om tidlig innsats og forebygge.

Tidlig innsats begynner alt i barnehagen. Ved å bevilge mer penger til barnehagesektoren slik at man kan ha reell bemanningsnorm dagen igjennom satser politikerne på kvalitet i barnehagen. Da rigger vi en barnehagesektor for fremtiden og vi tar barn og deres hverdag på alvor. Dette er psykisk helsefremmende barnehager, også på lang sikt.

Mer penger inn i barnehagesektoren – JA til reell bemanningsnorm i barnehagen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags