Gå til sidens hovedinnhold

Ordføreropprop mot økonomisk tvang

Lunner Rødt

Følg på: Facebook

Artikkelen er over 5 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Forslag til inntektssystem for kommunene ble sendt ut på høring 16. desember 2015 av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Høringsfristen er 1. mars 2016. Lunner har fått frist til 3. mars. Dokumentet er på 101 sider. Det er krevende å få tak på hele innholdet, og konsekvenser og begrunnelser mangler for flere av forslagene.

Dette har fått 260 av landets 428 ordførere til å skrive under på et opprop mot forslaget til nytt inntektssystem.

Rødt Lunner sendte just nu brev til ordfører Tyrdal med oppfordring om slutte seg til oppropet. Umiddelbart fikk vi svar. Tyrdal har slutta seg til. Bra.

Ordføreroppropet lyder slik:

Det pågår nå en viktig debatt om endringer i inntektssystemet for kommunene. Vi mener at en bredt sammensatt gruppe ordførere kan påvirke utfallet av denne debatten på noen sentrale punkter.

Vi støtter følgende uttalelse:

Kommunereformen skal bygge på reell frivillighet – endringer i inntektssystemet skal ikke tvinge kommunene til sammenslåing!

Regjeringen har sendt viktige forslag til endringer i inntektssystemet for kommunene på høring med kort høringsfrist. Forslagene har bidratt til å skape stor usikkerhet om det økonomiske grunnlaget for en lang rekke kommuner. Det framstilles som om endringene vil ramme kommuner som har «valgt å være små» og at kommuner som er «frivillig små» kan unngå kraftige økonomiske kutt ved å slå seg sammen med nabokommuner. Disse kommunene skal da få beholde sine inntekter i 15 år som belønning for at de har gjennomført kommunesammenslåing. Denne framgangsmåten er uforsvarlig.

Flertallet på Stortinget har vedtatt en kommunereform og har bedt alle kommuner om å utrede muligheten for sammenslåing med en eller flere nabokommuner. Samtidig har flertallet på Stortinget også sagt at det skal være reell frivillighet for kommunene, og at innbyggernes og kommunenes syn skal respekteres dersom de ikke ønsker sammenslåing.

Vi forventer derfor at:

Regjeringen må ikke gjøre inntektssystemet for kommunene til et virkemiddel i kommunereformen for å presse fram kommunesammenslåing.

Endringer i inntektssystemet må bygge på utredninger fra offentlige utvalg som er bredt sammensatt og med medlemmer fra kompetente fagmiljøer. Forslagene må være gjenstand for en grundig høring slik at faglige og samfunnsmessige konsekvenser av endringene er gjenstand for offentlig debatt før stortinget fatter beslutninger.

Kommunereformen må bygge på reell frivillighet og fakta – ikke på økonomiske trusler og usikkerhet som forslag til nytt inntektssystem skaper. Tvangssammenslåing av kommuner kan ikke godtas.

Kommentarer til denne saken