Hvor mange kameler greier Ap på Jevnaker å svelge?

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL
Den nye traseen for E16 gjennom Jevnaker vil medføre det desidert største naturinngrepet i bygda noensinne. Traseen er ment å være en ytre ringvei utenom og nord for Oslo, for trafikk østover mot Sverige. Den fikk nylig status som europavei og skal først og fremst ta unna gjennomgangstrafikken og tungtrafikken. Det er altså i hovedsak storsamfunnet som trenger og initierer traseen. I Jevnaker betaler vi dyrt for dette gjennom store naturødeleggelser i nærområdet til mange innbyggere. Det er vi som får belastningen.

Leserbrev 

Nå skal vi også belemres med regninga for veien gjennom en meget usosial og urettferdig bomavgift. Dette er for meg uforståelig og uakseptabelt.Det er her størrelsen på kamelene, som det lokale Arbeiderpartiet svelger, kommer inn i bildet. Partiet har sittet ved makten i Jevnaker hele perioden siden omkampen om vegtraseen for 5 år siden. Partiets daværende leder proklamerte folkeavstemning om saken siden den bokstavelig og billedlig delte bygda i to. Folkeavstemningen om den omstridte traseen kom imidlertid aldri. Litt seinere sa et enstemmig medlemsmøte i partiet at «tunnelalternativet var en forutsetning for å godta traseen i de trange boområdene i Haugerenga og Toso.» Tunneler blei det heller aldri. Daværende Ap-ordfører har også vært ute i pressen og forsikret Jevnakers innbyggere om at bompengering rundt Jevnaker ikke kommer på tale. Nå får vi også bompengering ser det plutselig ut til. Jevnaker Arbeiderparti sitt møte med realpolitikk og Statens vegvesen må i denne saken være en flau og betenkelig affære!

Den siste og største kamelen de tydeligvis altså er villig til å svelge er nå en bompengering rundt bygda. En slik bompengering slår svært usosialt ut. At Arbeiderpartiet i Jevnaker kan godta at de som i dag tjener minst i samfunnet skal betale en forholdsmessig høyere pris for denne veien enn de som tjener mye viser at partiet dessverre har glemt historien sin. Arbeiderpartiet har antydet at 12 kr pr passering er akseptabelt. Ut i fra rådmannens saksfremlegg til kommunestyret ser det ut til at rundt 15 kr pr passering for de med månedskort kan bli en realitet. En barnefamilie på Jevnaker hvor en forelder jobber i Ringerike og den andre i Gran eller Lunner må da ut med 14.400 kroner i året etter skatt! Det er viktig her å huske at de fleste betalende faktisk heller IKKE kommer til å bruke den nye vegen. De skal bare krysse den!

 En nylig innført eiendomsskatt, en skatt som har sittet langt inne hos Ap i Jevnaker, blir en bagatell i forhold. Er det for mye forlangt å be om at Arbeiderpartiet redegjør for hvorfor de mener det er akseptabelt at det i hovedsak er pendlere som skal finansiere en slik vei og hvorfor det er akseptabelt at en som tjener trehundretusen skal betale like mye som en som tjener sekshundretusen? Man bryter her nemlig med et viktig sosialdemokratisk prinsipp i skattepolitikken.Det kunne vært et snev av logikk hvis det fantes et kollektivtilbud som alternativ til bilen for arbeidspendlere, som det i dag er mange av på Jevnaker. Dessverre finnes ikke slikt i rimelig monn og i alle fall ikke slik at småbarnsforeldre kan bruke det. Infrastrukturen på alle plan er dessverre gjennom mange år tilpasset privatbilisme.Blir det ikke vei uten bompengering i Jevnaker nå, ja hva så? Da får veien bare vente. Det får være grenser for hvor store kameler som kan svelges!
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags