"Den gode skoleeier"

Morten Lafton

Morten Lafton Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Morten Lafton(Gir mer penger til skolene automatisk bedre kvalitet og resultater??)

Jevnaker kommune har i et år vært med på et stort prosjekt kalt «Den gode skoleeier». Et av hovedmålene med prosjektet har vært å bedre samarbeidet mellom kommunepolitikerne, administrasjonen i kommunen og skolens ledelse samtidig som fokus har vært kvalitetsutvikling.

Det er kommunestyret i kommunen som er skoleeier. Hvilken kunnskap har en lokal kommunepolitiker om skolens budsjetter, kvalitetsutvikling og behov? Jeg vil anta at denne ikke er god nok hos mange av kommunestyrerepresentantene.

Alle partiene i kommunestyret ble invitert til å delta på dette prosjektet, kun Jevnaker Arbeiderparti med ordføreren og undertegnede ville delta i tillegg til rådmannen, kommunalsjef og skolefaglig rådgiver.

Jevnaker kommune har gjennom prosjektperioden utarbeidet en kvalitetsplan for Jevnaker skolen. Representantene fra Arbeiderpartiet har vært med på utviklingen av planen som ble godkjent av kommunestyret.

Kvalitetsplanen tar for seg et helhetlig læringsløp med høy kvalitet og gode overganger. Det er kvalitetssikring, kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling som er kjernen i planen.

Helhetlig læringsløp starter i barnehagen.

Jevnaker har full pedagogdekning, gode barnehager og mange fantastisk dedikerte medarbeidere. Vi skårer høyt på brukerundersøkelser vedrørende våre barnehager. Arbeiderpartiet vil sørge for at dette arbeidet fortsetter ved å legge en kvalitetsplan for barnehagene inn under samme kvalitetsplan som skolen. Dette for å sikre at alle barn skal få en trygg og sikker utvikling frem til de begynner på skolen. Denne planen er under arbeid.

God overgang fra barnehage til grunnskole er svært viktig. Barnehageteamet i kommunen, helsestasjonen og et godt rustet barnevern er viktige nøkkelbrikker for at dette skal fungere hvis det oppdages spesielle behov for våre barn. Dette er etablerte tjenester som fungerer godt, men som hele tiden må videreutvikles for å nå de riktige barna på riktig tid og med riktig tiltak.

Gjennom den vedtatte kvalitetsplanen får vi nå sikret god fokus på overgangene helt fra barnehage via barnetrinnet/mellomtrinn til ungdomstrinnet og tilslutt overgangen til videregående skole.

Vi har gjennom planen også vedtatt å satse på grunnleggende ferdigheter og læringsmiljøet i skolen. Dette mener jeg er sentrale områder som skolene i Jevnaker må jobbe sammen om å utvikle. Skal dette lykkes mener jeg at vi må ha en helhetlig skole som jobber mot samme mål og har en felles forståelse for hvordan vi kommer dit. De tre skolene i Jevnaker kan ikke være tre forskjellige skoler.

Begrepet Jevnakerskolen bør være sentralt slik at alle som jobber i skolen, administrasjonen, kommunalsjefen og politikere går i samme retning. Dette igjen gjør at vi kan bevilge de nødvendige økonomiske rammene som må til for å komme dit vi sammen ønsker. Den vedtatte kvalitetsplanen, og arbeidet med denne, har allerede ført skolene tettere sammen.

Alle partier snakker om budsjetter, at de skal øke, ikke kutte osv i valgkampen. Det er få som snakker om kvalitet, kvalitetsutvikling og kvalitetssikring i skolen.

Det er et felles fokus på kvalitet, sammen med riktige økonomiske rammer, som vil gi den beste gevinsten for lærere som ønsker å være lærere, barna våre som skal ha god kvalitet på undervisningen og trygge gode barnehager.

Gir mer penger til skolene automatisk bedre resultat hvis vi ikke har fokus på helheten? Jeg tror ikke det.

En god dialogbasert ledelse og styring av skolene i Jevnaker handler også om kulturbygging – «Jevnakerskolen» - det er ikke budsjetter alene som gir gode resultater for våre barn og unge.

Kommunestyret er skoleeier i Jevnaker kommune. Er du som velger sikker på at kommunestyret har god nok innsikt i hvordan skolene drives og vedtar riktige prioriteringer?

Arbeiderpartiet har tatt dette på alvor og brukt et år på å være med på arbeidet med ny kvalitetsplan for Jevnakerskolen. Det er å ta ansvar for fremtidig god skolestruktur med riktige økonomiske rammer og høy kvalitet. Det er å sikre at barnehagen er en trygg og god arena for barna hvor også kvalitet er i sentrum.

Godt valg!

Gir mer penger til skolene automatisk bedre resultat hvis vi ikke har fokus på helheten? Jeg tror ikke det.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags