Harald Antonsen (Sp): Den viktigste meningen kom ikke fram!

Av