John Olve Johnsen (GBL): Det handler ikke om at Bygdelista ønsker omkamp, men økonomi

Av