Kan trygdede godta underregulering nok en gang?

Av