Kari-Anne Jønnes (H): Sannheten, Trygve Brandrud

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Sannheten er at konkurranse virker og at strukturer og systemer fra fortida ikke virker. Sannheten om riksvei 4 er at det er et skandaleprosjekt, men det er også sant at Nye Veier AS måtte til for å vise at samfunnsnytten av riksvei 4 er stor, langt større enn den Statens Vegvesen hadde lagt til grunn i sine beregninger og analyser.

Når Nye Veier AS analyserte riksvei 4 og så på samfunnsnytten av helhetlig og sammenhengende utbygging fikk de helt andre resultater enn Statens vegvesen. Det førte igjen til at Statens vegvesen så på prosjektet på nytt og også ser andre og større muligheter enn tidligere. Hvem som skal bygge veien til slutt er ikke det viktigste for meg. Det viktigste for meg er at alle jobber sammen, på tvers av partier og interesseorganisasjoner, for at veien nå blir realisert og at vi får den inn i budsjetter og NTP.

Når jeg hevder at konkurranse virker så er det fordi Nye Veier AS har vist at man kan bygge vei fortere og mer samfunnsøkonomisk enn tidligere. Nå ser vi også at Statens vegvesen fullfører store veiprosjekter før tida. Det er bra for oss alle, for næringslivet, for innbyggere og ikke minst for pengesekken.

Når det gjelder reformer og Senterpartiet blir det for enkelt og vise til frivillighet. Hvor lenge skal vi tillate at strukturer og grenser fra en annen tid bidrar til å hindre utvikling? Næringslivet, kulturlivet, offentlige tjenester og innbyggere forholder seg ikke til kommune- og fylkesgrenser i det daglige. Vi forholder oss alle til de tjenester vi trenger og får levert.

Kommunen er viktig. Når du blir født er kommunen der. Når du starter i barnehagen eller begynner på skolen er kommunen der. Når du vil bygge hus eller dele fra ei tomt er kommunen der. Når du trenger hjelp i hjemmet eller trenger sykehjemsplass er kommunen der. Kommunens viktigste oppgave er å ivareta oss som innbyggere gjennom hele livet. Jeg forstår ikke at Senterpartiet kan forsvare at kommuner med 1000 innbyggere eller færre skal levere kvalitativt gode tjenester på samme nivå som kommuner med 30.000 eller 70.000 innbyggere. Svaret fra Vedum er alltid det samme: «Vi vil ha tjenester nært folk». Ja vel, men resultatet er at makta fjernes fra folk. Stadig flere interkommunale samarbeid fordi kommunene ikke klarer seg alene medfører at makta flyttes fra folkevalgte organer. I tillegg sliter de fleste små kommuner med fraflytting. Kommunene må samarbeide om å utvikle attraktive regionsentre og tiltrekke seg kompetansearbeidsplasser. Da kan ikke hver kommune jobbe for sitt eget kommunesenter.

Og en annen ting jeg ikke skjønner. Hvordan kan Senterpartiet være opptatt av tjenester nært folk når de samtidig vil fjerne makta fra folk. Når vi foreslår å heve terskelen for at fylkeskommune og fylkesmann skal fremme innsigelser til kommunale planer vil dere ikke det. Når vi foreslår at kommunestyrene selv skal få mer makt vil dere ikke det. Det henger jo ikke på greip.

Verden endrer seg fort, fortere enn noen gang. Det offentlige Norge kan endre seg fort når det kreves, det har det siste halve året vist oss. Nå tilsier både befolkningsutviklingen og pengesekken at det er på tide å tenke nytt og ta grep som monner. Da synes jeg vi skal heie på de initiativene som kommer og bidra til endring der vi kan. Iallfall når vi ser at det virker.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken