Knut Bøe: Fylkesordfører Hagen trenger gode rådgivere

Av
DEL

LeserbrevDet er jo kanskje prisverdig at Hagen i artikkelen «Trenger du skyss?» i Hadeland 15. januar ønsker at vi skal prøve en tur med bussen, for dermed å oppdage hvor tiltrekkende busstilbudene er.

Man kan forsøke å se litt humoristisk på dette, ettersom de fleste vet at busstilbudene i store deler av Innlandet ikke er noen konkurrent til bilen. Men da det er sjølveste fylkesordfører som skriver innlegg, og sikkert noen av hans nærmeste kollegaer og medarbeidere med gode gasjer (0,9 -1,2 mill kr hver) som kan ha kvalitetssikret leserinnlegget og som burde vite hva de snakker om, så blir i alle fall jeg fort betenkt og lurer på om dere har bakkekontakt.

Innlegget til Hagen er verken morsomt, fremtidsrettet eller faglig bærekraftig. Det er så mye å kommentere at det dessverre blir umulig i et kort avisinnlegg.

Noen faktaopplysninger: Nordmenn kjører nest mest bil av europeere, og vi har den laveste kollektivandelen med 11%.
Bilparken vår har økt med 10,1% de siste fem årene, og var i 2018 på 2751948 personbiler, herav el-biler 195351. Omlag 76% av alle personreiser på land skjer med privatbiler, og det kjøres 64 milliarder personkilometer, med andre ord at det forbrennes ganske så mye drivstoff som lager de skadelige klimagassene, en sak som vi alle burde engasjere oss mye mye mer i, ikke minst en fylkesordførerer.

Ifølge SSB (Statistisk Sentralbyrå) hadde Hedmark og Oppland sine bussruter (unntatt rene lukkede skoleruter) i 2018 i alt 10,871 millioner pasasjerer, mens tilsvarenede tall i 2016 var 11,439 millioner passasjerer. Enten er min kilde i SSB helt på jordet, eller så har Hagen i sin artikkel villedet oss.

Ifølge SSB så kjørte folk i Hedmark i 2018 1672 millioner km i sine biler, mens de i 2016 kjørte 1632 millioner km, og folk i Oppland kjørte hhv 1502 millioner km og 1538 millioner km.

Jeg og veldig mange med meg ønsker mer kollektivtransport og redusert biltrafikk. For å få dette til må politikere være mye mye mer engasjerte.

Vi må innse at i vårt tynt befolkede land er det ikke aktuelt å tenke busstransport over alt. Folk som velger å bosette seg i utkantene, eller blir oppmuntret av kommuner til å velge seg en tilværelse utenfor allfarvei, kan ikke regne med at samfunnet gir dem verken busstilbud eller en del andre ting som folk i mer tettbebygde strøk kan få for en for samfunnet rimeligere penge.

I skryteartikkelen til Hagen nevner han ikke arealbruk, prisssetting av transport og biltrafikkens vekst og mobilitet med et ord, tre svært viktige forhold som påvirker kollektivtransportens utvikling. Derfor er jeg så frimodig å peke på Hagens svake faglige analyse.

Jeg har et forslag til slutt: Start med å bygge ut kollektivtransporten der det er lettest å få gevinst; arbeidsreiser dvs folk som reiser til og fra jobb. Å snakke om busstransport til hytter og butikken/ kjøpesentra vil kanskje bli en realitet dersom klimakrisen forsterker seg, men jeg anser det som temmelig usannsynlig at de 90000 hyttene i Innlandet skal betjenes via bussforbindelser.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags