Hadeland - hvor går du?

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Etter høstens folkeavstemming ble det klart at Gran og Lunner fortsetter som to kommuner. Det betyr ikke at vi skal slutte å samarbeide, snarere tvert imot.

Utredningene, dialogen og diskusjonene i forkant av folkeavstemningen avdekket at det interkommunale og regionale samarbeidet har forbedringspotensial. Noen viktige samarbeidsområder, for eksempel innen helse- og omsorg, ble dessuten satt på vent i påvente av en avklaring på kommunespørsmålet. Nå som de nye kommunestyrene har fått «satt seg» er det en felles oppgave for politikere i begge kommunene å sørge for at disse prosessene videreføres og sluttføres på en god måte. Rettesnoren må være å sikre best mulig tjenester for befolkningen og en positiv utvikling i Hadelandsregionen.

Hovedoppslaget i onsdagens Hadeland, om plassering av helsehus. viser med all mulig tydelighet at dette spørsmålet må opp på dagsorden! Når jeg leser Lunner Høyres Lasse Lehres og Bygdelisteordfører Willy Westhagens uttalelser ser jeg konturene av at tilbakeskritt for et konstruktivt samarbeid – snarere enn en forbedring. Det har ingen av kommunene råd til. Vi har store oppgaver som skal løses med begrensede ressurser. Noen av oppgavene klarer vi løse godt på egenhånd. Andre må vi finne de beste samarbeidsløsninger for.

Som to kommuner med felles bo- og arbeidsmarked er det åpenbart at utviklingsarbeid er et av områdene som fordrer samhandling. At to kommuner på timessirkelen fra Oslo og Gardemoen ikke har befolkningsvekst, er svært bekymringsfullt. Det er næringsliv og skatteinngang som gir oss de inntektene vi skal levere tjenester for. Nå er det slik at uten bosetting av flyktninger ville vi hatt befolkningsnedgang!

Et felles regionsenter er en nødvendighet i dette utviklingsarbeidet. Lasse Lehre spør ganske så betimelig at hvis man ikke kan slutte opp om et regionsenter på Gran i Gran – hvorfor skal da Lunner gjøre det? Når ordfører Willy Westhagen totalt avfeier et felles helsehus på Harestua og i samme setning antyder at det kan ligge på Jaren, er det grunn til bekymring. Hva i all verden kan få han til å tro at Lunnerbefolkningen tenker annerledes enn folk på Gran? Bekymringen forsterkes ytterligere av leder i Planutvalget Roger Nyhus, også Gran bygdeliste, sin uttalelse om at man «ikke kan tvinge fram et regionsenter». Å legge til rette for en ønsket utvikling i et helhetlig og langsiktig perspektiv er politikernes oppgave. Motsatsen er anarki og det trenger man faktisk ikke politikere til.

Det kan virke som om Bygdelista ikke ser forskjell på kommunesenter og regionsenter. Et regionsenter er det stedet en region ser som et hensiktsmessig felles utviklingsområde for overordnede felles tjenester og tilbud. Strategisk geografisk beliggenhet er den avgjørende faktor for en slik opplevd hensiktsmessighet. Å legge til rette for et attraktivt regionsenter står ikke i veien for å videreutvikle hverken Harestua, Roa eller Brandbu – snarere tvert imot. På samme måte må vi klare å definere de tjenestetilbudene som vi er for små til å løfte alene.

Mye oftere enn vi later til å tro er det som er bra for andre også bra for oss. Uten den erkjennelsen står vi i fare for å bygge samfunn på mistenksomhet og smålighet i stedet for tillitt og raushet. Det tror jeg egentlig ingen ønsker.

Thorsen Randi Eek

Gruppeleder for Gran Arbeiderparti

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken