Gå til sidens hovedinnhold

Kommunereformen og innbyggermedvirkning i Jevnaker

Harald Antonsen

Senterpartiet i Jevnaker

Artikkelen er over 5 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Torsdag 17. mars behandler Jevnaker kommunestyre den videre framdriftsplanen for kommunereformen i Jevnaker, og derved om det skal bli folkeavstemning eller ikke!

Til å regulere ny inndeling av kommuner og fylker finnes ”Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (Inndelingslova)”.

Inndelingslovas krav om innbyggermedvirkning sier at dette kan gjennomføres enten gjennom innbyggerundersøkelse eller som folkeavstemning.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har, ikke overraskende, anbefalt kommunen å benytte innbyggerundersøkelse etter departementet sin mal framfor folkeavstemning.

Kommunereformen og mulige endringer i kommunenes inntektssystem  

I valg av spørsmål skal kommunen selv ta stilling både til hvilken informasjon som er relevant, og til hvordan spørsmålene formuleres slik at de best reflekterer den virkelige folkemeningen.

Den mest aktuelle datainnsamlingsmetoden i undersøkelsen er telefonintervju.

For Jevnakers vedkommende så er det ut fra kommunens størrelse anbefalt å intervjue 400 til 800 personer, fortrinnsvis av de stemmeberettigede, eventuelt utvidet til å omfatte 16-åringer.

En folkeavstemning er også bare rådgivende. Kommunestyret ber om folkets råd. En folkeavstemning vil kreve at det foreligger et JA/NEI valg å ta stilling til.

Spørsmålet som skal besvares i folkeavstemningen er: ”Skal Hole kommune, Jevnaker kommune og Ringerike kommune sammen etablere en ny kommune?”

Så enkelt og så vanskelig!

Grunnlaget for å si JA eller NEI må kommunens administrasjon og politikere gi sine innbyggere, slik jeg også forsøker med dette innlegget.

Hva er best? Folkeavstemning eller telefonintervju?

Et telefonintervjuet vil eventuelt bli utført med et utvalg innbyggere, mens folkeavstemning kan alle stemmeberettige, og antakelig utvidet nedad tom 16 år, delta i.

Men hvor mange avgir stemme? Hvordan kan resultatene tolkes?

Uavhengig av hvilken metode Jevnaker sitt kommunestyre går for den 17. mars, så gjelder det for den enkelte å søke informasjon og ta et standpunkt.

Å avholde folkeavstemning antar jeg at de fleste vil anse som en bedre måte å gi råd til kommunestyret på en å bli intervjuet pr. telefon.

Ved folkeavstemning blir man stilt ett konkret spørsmål og metoden gir ikke så stort rom for tolkinger som et telefonintervju med mange spørsmål.

Senterpartiet mener at Jevnakers innbyggere må gisanledning til å stemme over det konkrete spørsmålet ”Skal Hole kommune,Jevnaker kommune og Ringerike kommune sammen etablere en ny kommune?”. JA ellerNEI! 

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.