Gå til sidens hovedinnhold

Sterkere velferd med nytt inntektssystem

Artikkelen er over 5 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Regjeringens forslag til nytt inntektssystem vil sikre gode velferdstjenester i hele landet, fjerne hindringer for en bedre kommunestruktur og gjøre systemet mer rettferdig. 

Det er viktig å sikre at kommuner i hele landet kan gi sine innbyggere gode tjenester. Regjeringen har derfor lagt opp til et bedre økonomisk handlingsrom for kommunene de siste tre årene, sammenliknet med de tre foregående under regjeringen Stoltenberg.

Skal kompensere utgifter

Med vårt forslag vil kommunene fortsatt få kompensasjon for ekstra utgifter til å drive velferdstjenester som følge av store avstander og spredt bosetting. Kommuner som har ekstrakostnader til administrasjon som følge av lange avstander vil også få beholde dagens tilskudd.

Det er imidlertid ikke rettferdig at kommuner i mer tettbebygde strøk som velger å være små, kan sende en ekstraregning for å administrere kommunen til innbyggere i hele landet. Dette har siden 1990- tallet vært påpekt som en svakhet ved dagens inntektssystem, som også forhindrer kommuner fra å slå seg sammen.

Mindre til administrasjon

Disse kommunene vil få noe mindre i såkalt basistilskudd, som i hovedsak skal dekke utgifter til administrasjon. De midlene vi frigjør, føres tilbake til kommunene. På denne måten legger vi til rette for å bruke mindre penger på å administrere kommuner som velger å være små og mer penger til velferdstjenester for innbyggere i hele landet. Dette bidrar også til å fjerne en hindring for å bygge nye kommuner. Samtidig sørger vi for at kommuner som slår seg sammen får beholde en rekke tilskudd i 20 år. I tillegg får de engangsstøtte og reformstøtte i forbindelse med sammenslåing.

Målretter regionalpolitiske tilskudd

Regjeringen foreslår å videreføre alle regionalpolitiske tilskudd som gis til kommuner med særskilte utfordringer. Vi foreslår imidlertid at mer penger skal fordeles pr innbygger, og mindre pr kommune Tilskuddene skal målrettes mot de kommunene som har særlige distriktsutfordringer. Vi oppdatere også inntektsfordelingen i henhold til endringer i befolkningssammensetning, levekår og bosettingsmønster. Dette vil gjøre inntektssystemet mer rettferdig.

Høringsforslaget gir en klar retning for hvordan regjeringen mener at inntektssystemet bør innrettes, slik at kommunene kan ta dette med i betraktning også når de vurderer fremtidig kommunestruktur. Denne vurderingen handler imidlertid om mer enn kroner og øre. Det handler om hvordan man kan bygge sterke kommuner som gir gode velferdstjenester til mennesker i ulike livssituasjoner, som kan møte fremtidens utfordringer, og som har kraft til å utvikle sine lokalsamfunn.

Et bredt flertall på Stortinget, herunder Ap, Høyre, Frp, Krf og V mener det er behov for en kommunereform. Vårt forslag til nytt inntektssystem fjerner hindringer for å endre kommunestrukturen, samtidig som vi sikrer gode tjenester i hele landet og gjør systemet mer rettferdig.

Kommentarer til denne saken