I de siste dager har avisene fortalt om kommunalminister Jan Tore Sanners forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra neste år.

Kort oppsummert inneholder dette forsalget mindre penger pr innbygger til relativt små kommuner og mer penger pr innbygger til de større. Spesielt til kommuner som blir større gjennom sammenslåing.

Det er foreløpig ikke skrevet noe om begrunnelsene, noe som gjør det naturlig i tro at dette bygger på nøyaktige studier av kommunenes kostnader. Slik det er i kommunenes inntektssystem i dag.

Dermed framstår dette som bekreftelsen på at store kommuner i framtida vil ha høyere kostnader enn mindre kommuner. Dette gjelder altså spesielt kommuner som har slått seg sammen. Og dette til tross for at disse allerede er lovet store engangstilskudd for å dekke de store omstillingskostnadene.

Det sniker seg imidlertid inn en mistanke om at det kan være Sanners definisjon av «frivillighet» som nå kommer til syne. Etter hvert som den såkalte kommunereformen begynte å gå tregt fordi «nye oppgaver for kommunene» var få, de påviste gevinstene var små, og folkets frivillige ønsker kom til uttrykk gjennom målinger og folkeavstemminger, ble det altså nødvendig å ta fram makta i form av penger. Mye penger.Vi har sett at mange ordførere har latt seg skremme eller lokke av forslaget, og møtevirksomheten har tatt seg opp betraktelig. Sanner smiler igjen. Det samme gjør sikkert konsulentene.

Den mest ubehagelige tanken om forslaget er likevel:

Å betale noen for å få sin vilje har mange ulike navn. I de fleste tilfelle er det forbudt, i hvert fall her i Norge. Og definitivt innen offentlig forvaltning. Vil derfor løftene om en eventuell overkompensasjon stå seg gjennom årlige budsjettvurderinger i Stortinget ?

Det er derfor grunn til å si til de mange usikre ordførerne, som nå under tidspress svetter seg gjennom den såkalte reformen, det samme som mange foreldre sier til sine barn og tenåringsdøtre: Se opp for vennlige, solbrune menn som byr på godsaker !!