Gran kommune må feie for egen dør

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

MeningerDet har i det siste vært fokus på kontrollutvalget i Gran og deres behandling av saken vedr. HRA.

Utvalget har imidlertid også behandlet andre saker av interesse.

Jeg tenker bl.a. på en sak som utvalget selv satte på sakskartet 27.11.2015 (sak 66/2015) og behandlet på nytt 08.01.2016 (Sak 03/2016), under overskriften «politikeres innsynsrett og ansattes opplysningsplikt».

Lederen i kontrollutvalget trakk førstnevnte dato fram et spørsmål MDG v/Kristin Swärd stilte ordføreren i møtet 19.11.2015. Spørsmålet ble stilt i tilknytning til sak 115/15 («Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Oppland – Oppstart av arbeidet i Gran»).

Hun formulerte seg slik at det bl.a. framgikk at hun hadde «snakket med .. (et medlem) i MGD som har innsyn saken».

Videre navnga hun vedkommende, som er ansatt i kommunen. Kontrollutvalget reagerte på dette, og mente de burde se nærmere på forholdet mellom enkeltpolitikere og ansatte i Gran kommune mht. innsynsrett og opplysningsplikt. De tenkte nok på et mulig regelbrudd og behov for opprydding.

Det kan nok være behov for å se nærmere på forholdet mellom administrasjon og politikere i Gran, men neppe med grunnlag i denne saken.

Den ansatte skal her (i forbindelse med at de to samarbeider i MDG) ha fortalt Kristin Swärd om et leikområde for storfugl midt i det planlagte hyttefeltet kalt «Lygna Sør». Han skal også ha sendt henne konsekvensutredningen der dette framgår.

Når det gjelder utlevering av dokumenter kunne rådmannen, hvis han hadde gått inn på kommunens egen nettside, lest følgende i tilknytning til kommunens postliste: «Offentlighetslova slår fast at kommunes saksdokumenter som hovedregel er offentlige».

Dette betyr at hvem som helst kan kreve å få utlevert kopi av slike dokumenter. Det gjelder bl.a. det dokumentet Swärd fikk, nemlig «Planbeskrivelse med konsekvensutredning Lygna Sør», datert 10.05.2013.

Denne planbeskrivelsen var vedlegg da Kommunestyret sluttbehandlet områdereguleringen av hytteområdet Lygna Sør 10.9.2014.

Den er tilgjengelig for alle og enhver på kommunens nettside. Det betyr igjen at alle som tar seg bryet kan lese seg til de opplysningene den ansatte skal ha «lekket» til Kristin Swärd.

Dette betyr også at det ikke er kommunens eget «Reglement for folkevalgtes innsynsrett» som regulerer retten til det aktuelle dokumentet.

Rådmann og kontrollutvalg ser derimot ut til å tro at de to involverte kan ha «syndet» mot dette reglementet, og utvalgets vedtaket bærer preg av denne feiloppfatningen.

Det er overraskende og skuffende at utvalget ikke setter seg godt nok inn i faktum og juss før de fatter vedtak i en sak som denne. Da kan det ende som det gjorde; med et vedtak som blant annet gikk ut på at rådmannen ble oppfordret til å legge vekt på informasjon «om politikernes innsynsrett i forbindelse med folkevalgtopplæringen…(og)…til bevisstgjøring i administrasjonen blant saksbehandlere om hvordan man håndterer innsynsbegjæringer fra politikere».

Min konklusjon er at saken ikke burde vært realitetsbehandlet. Eventuelt burde vedtaket gått ut på at de selv skulle lære reglene. Med reglene mener jeg da ikke bare lokale reglementer, men også det lovverket som gjelder i Norge,- og dermed også i Gran.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags